Į titulinį

 

       

     
 


<< Grįžti


Įvykių ir aktualijų archyvas. 2015 m.


 

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-12-28

KALĖDINĖS EGLUTĖS

 

Vaikai laukdami švenčių, puošė grupes, koridorius, lauko erdves, kepė meduolius, ieškojo staigmenų adventiniuose kalendoriuose. Gruodžio 22 ir 23 dienomis visus darželio vaikučius aplankė Kalėdų senelis ir Kakė Makė. Vaikai dainavo daineles, šoko išmoktus šokius, deklamavo eilėraštukus. Kakė Makė su savo šeima padėjo vaikams surasti Kalėdų stebuklą, o Kalėdų senelis nepamiršo dosnių dovanų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-12-23

AKCIJA „GERŲ DARBŲ SKRYNELĖ“

 

Akcijoje „Gerų darbų skrynelė“, gruodžio 3–23 dienomis, dalyvavo visi darželio vaikai. Auklėtojos kartu su vaikučiais darė ir puošė „gerų darbų skryneles“, o grupėse esantis simbolis skatino susikaupti ir daryti gerus darbus. Akcijos metu vaikai išsakė savo mintis apie gerumą, kūrė pasakas, darė darbelius, kuriais pradžiugino auklėtojas, tėvelius bei draugus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

 

2015-12-15

PAŽINTIS SU ANGLŲ KALBA

 

Prieš mėnesį pas mus pradėjo dirbti papildomojo ugdymo pedagogė, anglų kalbos mokytoja A. Baltrūnienė. Anglų kalbos užsiėmimai vyksta „Bitučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse. Užsiėmimų metu vaikai žaidžia, bendrauja, klausosi dainelių anglų kalba. Anglų kalbos užsiėmimai nuotaikingi ir žaismingi. Vaikams patinka nauja veikla.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-12-10

KNYGŲ KELIONĖ Į NAMUS

 

Ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną, „Drugelių“ grupės vaikai su auklėtoja L. Antanavičiene ir auklėtojos padėjėja R. Alekniene apsilankė Kupiškio miesto viešojoje bibliotekoje. Vaikus pasitiko bibliotekininkė Laima Kliopkinienė. Ji papasakojo apie biblioteką, trumpai pristatė bibliotekininko darbą. Vaikams buvo įdomu klausytis pasakojimo apie ankščiau čia buvusią žydų sinagogą (bažnyčią). Pirmame aukšte vaikai apžiūrėjo Kalėdinę knygų eglutę, meno mokyklos mokinių darbelius iš molio. Į vaikų bibliotekos skyrių pateko tik tada, kai duris atrakino stebuklingu raktu.

Vaikams bibliotekoje labai patiko – apžiūrėjo knygeles, žaidė įvairius stalo žaidimus. Jie pažadėjo ateiti dar ne kartą. Išėję iš bibliotekos, mažieji smalsuoliai aplankė Pegaso knygyną ir sužinojo kur galima nusipirkti knygučių.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-12-08

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „PASAKYK PASAULIUI LABAS“

 

Priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ ir ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupių vaikai nuo šio rudens pradėjo dalyvauti tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. Say Hello to the World). Tai tarptautinis projektas, kurį inicijuoja Slovėnija.

Pagrindinis tikslas – būti draugiškiems ir tolerantiškiems, gerbti kitas kultūras ir tautas, susipažinti su jų tradicijomis ir papročiais. Vaizdo skambučių metu vaikai tiesiogiai bendrauja su savo naujaisiais draugais. Bando suprasti ir prisiminti naujų draugų vardus, atsakyti į jų pasisveikinimą. Džiugina vieni kitus dainomis ir šokiais, mokosi naujų žodžių.

Projektas plėtojamas įgyvendinant „Penkių pirštų“ programą, kurią sudaro penkios temos: „Aš“, „Aš ir mano šeima“, „Aš ir mano darželis“, „Aš ir mano miestas“, „Aš ir mano šalis“.

Šis projektas ne tik plečia vaikų akiratį, bet ir padeda kitoms Europos šalims susipažinti su mūsų kraštu, mūsų kultūra, mūsų tradicijomis. Nors ir maži, mes siunčiame pasauliui žinią apie save. Fotonuotraukose mūsų vaikučiai, slovėnai ir kroatai.

Priešmokyklinės grupės pedagogė E. Tuzikienė

 

Fotoakimirkos>>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-12-03

POPIETĖ „ADVENTO UGNELĖS ŠILUMA“

 

Projektas „Atsigaivinkime iš savo versmės“ vykdomas jau kelinti metai. Šio projekto renginiai suburia darželio bendruomenę būti kartu, bendrauti, išsakyti mintis, spręsti problemas, o kartais atsipūsti po dienos rūpesčių. Popietė „Advento ugnelės šiluma“ vienas iš projekto renginių, kuri vyko gruodžio 3 dieną.

Gruodis pasikeitimus atneša ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas. Adventas – tai laukimo, paslaptingumo ir vilties metas. Salėje, papuoštoje angeliukais, „obuoliukų“ žvakelėmis ir Adventine spirale, susirinko vaikai, vaikučių tėveliai, darželio darbuotojai. Skambėjo mūsų ugdytinio Emilio mamos Sandros dainos. Klausėmės auklėtojos Inos pasakojimo apie medžius ir prisiminėme kupiškėnų tarmės grožį. Auklėtojos Rasa ir Dangerūta papasakojo apie Advento papročius, paaiškino Adventinės spiralės reikšmę. Adventinė spiralė yra pinama iš eglių šakų, tarsi atkartojanti angelo kelią. Spiralės viduryje deganti žvakė simbolizuoja dieviškąją šviesą. Skambant lyriškoms melodijoms, kiekvienas šventės dalyvis „praėjo“ tą kelią iki šviesos ir išsinešė ją į savo namus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos>>

..............................................................................................................................................................................................

2015-11-27

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

 

Žibintų šventė jau tampa tradicine švente mūsų įstaigoje. Lapkričio mėnesį taip sutemsta, kad tenka pasišviesti žibintais. Tuomet visi susirenkame į Žibintų šventę (šv. Martynas). Ši šventė švenčiama tamsiuoju metų laiku, lapkritį, kai lieka mažai saulės šviesos, dažnai lyja lietūs, darosi liūdna. Kiekviena grupė šią šventę pamini savitai. „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai, nešini savais žibintais, rikosi į salę, kur jų laukė staigmena. Auklėtojos Nijolė, Ina ir muzikos vadovė Laimutė parodė muzikinę pasaką „Kaip mergaitė šviesos ieškojo“. „Zuikučių“ grupėje vyko pramoga kartu su tėveliais „Žiba, oi žiba žibintų švieselės“. Vaikai šiai pramogai ruošėsi iš anksto, gamino žibintus. Auklėtoja Ina apsirėdžiusi žibintininku inscenizavo lietuvių sakmę „Saulė, mėnulis ir žemė“. Žibintininkui įžiebus žibintus, jų švieselės ir šiluma nuteikė prasmingam ir maloniam pasibuvimui kartu. Visi vaišinosi žibintininko atsineštais vaisiais, bendravo prie tėvelių vaišėmis padengto stalo. „ Bitučių“ grupės vaikai susirinkę į salę samprotavo kas gali sušildyti žmonių širdis, klausėsi auklėtojų sekamos pasakos „Lapelis iš dangaus“, sulaukė žibintininko, kuris uždegė žibintus ir visus pavaišino sausainukais. „Drugelių“ grupės vaikai ir tėveliai gamino žibintus grupėje. Žibintininkas uždegė žvakeles. Vaikai nešini žibintais ir gera nuotaika ėjo namo. Mažieji „Nykštukai“ taip pat gamino žibintus, džiaugėsi žibintininko apsilankymu. Žibintų švente norime uždegti mažytę ugnelę širdyse, šeimose bei kiekvienuos namuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-26

SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

 

Lapkričio 26 dieną, priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikai, mokytoja ir įstaigos dietistė dalyvavo rajoniniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Komanda atvykusi į konkursą prisistatė komisijai, dalyvavo sportinėse varžybose, atakinėjo į klausimus sveikos gyvensenos tematika, atliko užduotis žmogaus saugos tema. Komandų pasirodymus vertino komisija. Mūsų ikimokyklinės įstaigos komanda užėmė garbingą antrą vietą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-23

SAULYTUČIAI

 

Nuo 2014 m. „Pelėdžiukų“ grupėje į ugdymo procesą integruota programa „SaulyTUČIAI“, ši veikla tęsiama ir šiais mokslo metais. Tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. „SaulyTUČIŲ“ filmukai-pasakėlės skirtos 3–4 metų vaikams, jos įtraukia mažuosius į 20–30 minučių įdomiai struktūrizuotus, interaktyvius užsiėmimus. Ugdomoji medžiaga pasakėlėse pateikiama itin patraukliais siužetais. Naudojant šią priemonę lavinamos ir ugdomos visos pasiekimų sritys (savivoka ir savigarba, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, problemų sprendimas ir kt.) Dalyvaudami „SaulyTUČIŲ“ programos veikose vaikai skaičiuoja, kalba, pasakoja, stebi, tyrinėja, diskutuoja. Tai nauja, inovatyvi priemonė, kuri labai patinka vaikams.

Auklėtoja Nijolė Skaburskienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-19

MŪSŲ POREIKIAI IR LŪKESČIAI TURTINANT LAUKO EDUKACINES ERDVES

 

Lapkričio 19 dieną vyko diskusija su darželio bendruomenės tėvais „Mūsų poreikiai ir lūkesčiai turtinant lauko edukacines erdves“. Buvo perskaitytas pranešimas „Edukacinės vidaus, lauko aplinkos vaiko kūrybiškumui ir aktyvumui ugdyti“, kurį parengė direktorė D. Staišiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė ir priešmokyklinės grupės pedagogė E. Tuzikienė. Po pranešimo tėveliai noriai įsijungė į diskusiją, pateikė įdomių pasiūlymų. Atsižvelgdami į savo galimybes keisime lauko edukacines erdves, stengsimės patenkinti tėvelių lūkesčius. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-13

SPEKTAKLIS „BUVO BUVO, KAIP NEBUVO“

Mūsų įstaigos ikimokyklinukai lapkričio 13 dieną lankėsi Kupiškio kultūros centre. Žiūrėjo Ukmergės „Katino Murklio“ lėlių teatro spektaklį lietuvių liaudies pasakų motyvais „Buvo buvo, kaip nebuvo“. Po spektaklio patirtais įspūdžiais dalinosi su grupių auklėtojomis, draugais ir tėveliais.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-11

OŽIO DIENA

 

Lapkričio 11 diena pagal senovinį liaudies kalendorių yra šv. Martyno diena. Kai pavasarį per Jurgines galvijai išgenami į laukus, tai per Martyną – suvaromi tvartuosna. Po Martyno žemė paliekama poilsiui. Senovėje tą dieną buvo atsiskaitoma su kalviu, malūnininku, kerdžiumi. O piemenukai, kad ganiava neužsitęstų ir greičiau pasnigtų, Ožio dieną (lapkričio 12 d.) apie baltą beržą vesdavo tris kartus baltą ožką ir dainuodavo:

„Oi, ožkela, tu baltoja, kokia tu graži.

Aisma aplink boltų bėržų, kad būt greit žėma.

Oi, ožkela, tu nebliauk, tau nebus ti bloga.

Kai bus šalta, baltas sniegas, tau bus šilta trioba“.

„Bitučių“ grupės vaikai, lydimi auklėtojų, vienos mamytės ir senelio vyko į Siaurių kaimą pas tetą Zitą, kuri parodė savo ožkelę. Vaikai žaidė, dainavo, kaip tikri piemenukai vedė ją aplink beržą, stebėjo, kaip cibukė melžiama. Kas norėjo, galėjo paragauti balto pienelio. Ožkytę vaikai pavaišino kopūstais, morkytėmis, o šeimininkei padovanojo savo piešinėlius. Kad gyvulėlis nešaltų ir nešlaptų lietuje, vaikai palydėjo ožkytę tvartelin. Paskui buvo kepama kiaušinienė iš dvylikos kiaušinių, visi pasivaišino ir laimingi grįžo namo.

Dabar lauksim žiemos, lauksim sniegelio!

Grupės auklėtojas R. Gasiūnienė ir D. Jakubkienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-10

ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) šį rudenį, jau ketvirtus metus iš eilės, pakvietė darželinukus sukurti „Švarių rankų šokį 15“.
Užkrečiamųjų ligų prevencijai itin svarbi higiena. Per nešvarias rankas plinta įvairios virusinės ir bakterinės infekcijos, galinčios sukelti rimtų pavojų sveikatai. Higienos įpročiai formuojasi vaikystėje, nuolat kartojami ir nuotaikingai atliekami judesiai didina tikimybę, jog vaikai greičiau įsisavins informaciją ir jos greitai neužmirš.
Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius ir į rankų plovimo procesą pažvelgti linksmai. Mūsų ikimokyklinė įstaiga palaiko šią gražią iniciatyvą, dalyvauja organizuotame konkurse ir sukūrė nuotaikingą „Švarių rankų šokį 2015“. Vaizdo įrašą galite pažiūrėti adresu: https://youtu.be/BH5hU-ROdm0

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-06

BIBLIOTEKOJE

 

„Boružėlių“ grupės vaikai bibliotekoje lankėsi jau ne pirmą kartą. Šį kartą priešmokyklinukai gavo skaitytojo bilietus. Ėjimas į biblioteką tai nėra paprastas pasivaikščiojimas. Vaikai pratinasi būti atsakingi, nepamesti knygų ir atsinešti jas tada, kada reikia. Bando prisiminti ką sako auklėtoja. Stengiasi mandagiai elgtis viešoje erdvėje su nepažįstamais žmonėmis. Pratinasi prie skaitymo kultūros, pamažu įgyja motyvaciją skaitymui. Priešmokyklinės grupės mokytoja džiaugiasi, kad grupėje jau yra trys mergaitės, kurios pačios skaito. Kitiems grupės vaikams reikalinga tėvelių pagalba, norint sužinoti knygų paslaptis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-11-03

KELIONĖ Į VAIZDUOTĖS ŠALĮ

 

Lapkričio 3 dieną, lopšelio-darželio „Saulutė“ salėje, lankėsi Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė. Ji susirinkusiems tėveliams ir pedagogams parodė būdus ir pratimus kaip galima sužadinti vaikų vaizduotę, mokyti susikaupti ir lavinti atmintį. Siūlomus pratimus įmanoma atlikti individualiai namuose ir grupelėse. Bendraukime su vaikais sudarydami sąlygas, kuriose vaikai galėtų kurti, fantazuoti ir jaustųsi laimingi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Sarcevičienė
 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

 

2015-10-26

GARSŲ PASAULYJE

 

Spalio 26 dieną „Drugelių“ grupės vaikai buvo išvykę į Kupiškio meno mokyklą. Audriuko mama supažindino mokykla. Aplankėme kanklių klasę. Mokytoja Danutė Boverienė papasakojo vaikams apie kankles, leido patiems pagroti. Vaikams labai patiko ir pučiamųjų klasėje, mokytojas Vytautas Muliarčikas supažindino su pučiamaisiais instrumentais: saksofonu, dūda, triūba... Smuiko klasėje, smuiku mums pagrojo mokinė Viltė Valaitė, jai talkino mokytoja Asta Petronienė. Aplankėme akordeono, pianino klases. Didžiausią įspūdį vaikams paliko gitaros klasė. Mokinys Kajus Burbulis vaikus mokė groti gitara. Gitara pabandė groti visi grupės vaikai. Smagu buvo muzikinių garsų apsuptyje.

Grupės auklėtoja Liuda Antanavičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-21

KONCERTAI, SPEKTAKLIAI

Mūsų ikimokyklinukai ne tik patys vaidina, šoka, dainuoja ir koncertuoja, bet noriai patirties semiasi ir iš profesionalų. Spalio 15 dieną pas mus svečiavosi grupė Tona, o spalio 21 dieną Kupiškio kultūros cente žiūrėjome Naisių vasaros teatro spektaklį „Mumiai Troliai“.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-20

DUONUTĖS KELIAS

 

Visą savaitę „Boružėlių“ grupėje buvo kalbama apie duoną. Vaikai nešėsi į grupę savo mėgstamiausios duonelės. Pagardinę ją sviestuku ar uogiene vaišino vieni kitus. Buvo smalsu sužinoti, ar namuose mamytės ir močiutės dar kepa duonelę. Daugelis to nedaro. Tik Akvilės tėtis sakė, kad jo mama kepa. Panorome ir mes išsikepti duonos. Akvilės močiutė davė duonos raugo. Ugnė atnešė kepinių receptų knygą. Įsigijome reikiamų produktų: kelių rūšių miltų, cukraus, razinų, saulėgrąžų, druskos ir kt. Ketvirtadienio popietę visus produktus svėrėme, bėrėme, maišėme, pylėme šiltą vandenėlį ir viską nuolat ragavome. Paskui šiltai užklojome. Rytą tešlą radome gražiai iškilusią. Dėjome į skardas, dar apglostėme ir pašovėme į orkaitę. Netrukus pakvipo visas darželis. Po geros valandėlės jau ragavome, vaišinome savo tėvelius, kitų grupių vaikus ir auklėtojas. O gardumas gardumėlis!

Grupės auklėtoja Dangerūta Jabubkienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-19

SUSITIKIMAS SPORTO TRENERIAIS

 

Mūsų ikimokyklinės įstaigos vienas iš tikslų – į sportą įtraukti kuo daugiau vaikų, atitraukti auklėtinius nuo kompiuterių ir TV ekranų bei užauginti sveikus, tvirtus ir aktyvius Lietuvos piliečius. Skatiname sveiką ir aktyvų auklėtinių gyvenimo būdą, todėl esame dėkingi Kupiškio rajono kultūros ir sporto mokyklos direktorei ir treneriams už bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiemet pas mus atvyko treneris Irmantas Šap. Jis vaikams parodė, kaip reikia atlikti mankštos pratimus, pamokė naujų žaidimų, supažindino vaikus su sporto šaka – futbolu. Įdomios ir žaismingos treniruotės vaikams labai patiko.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-15

ŠAŠKIŲ TURNYRAS

 

Spalio 15 d. Kupos pradinėje mokykloje vyko Kupiškio vaikų iki 7 metų Lietuvos šaškių federacijos prezidento Ramūno Karbauskio turnyras. Mūsų priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo šiame turnyre ir išbandė savo jėgas. Stebėjome vieni kitus, džiaugėmės patirtomis pergalėmis, mokėmės pripažinti kitų pranašumą.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-14

KELIONĖ PAS ŽVĖRELIUS

 

Kas pasaulyje švelniausias ir mieliausias, ir gražiausias? Tai aišku, kad mūsų augintiniai, gyvūnėliai gyvenantys šalia mūsų. Nepavykus apsilankyti Pasvalio mini zoologijos sode (jį uždarė žiemos sezonui) mes, lydimi rūpestingų mamų nukeliavome į Panevėžio gamtos mokyklą. Džiaugėmės pelyčių šurmuliu, glostėme mielus triušiukus ir baikščiai bandėme į rankas paimti vėžliuką. Mokyklos darbuotoja mums papasakojo apie prižiūrimus gyvūnus, apie jų pomėgius ir gyvenimo būdą. Vaikams labai patiko gyvūnėliai, būtume ten vaikštinėję visą dieną, bet reikėjo sugrįžti į namus. Pakeliui dar užsukome prie Palėvenės vienuolyno ir pasidžiaugėme gražia rudens diena. Ačiū Urtės mamytei, kad padėjo mums surengti šią puikią kelionę.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-12

MANO NAMUKAS PATS TVIRČIAUSIAS

 

Kaip smagu, kai tėvelis pilnas idėjų atskuba į darželį pasidalinti jomis su vaikučiais. Ateina ne tuščiomis, o su pilna dėže kaladėlių namelių statymui. Nuo paties mažiausio iki didžiausio kibome į darbą. Buvo smagu matyti kylančias tvirtoves. Džiaugėmės ir grožėjomės savo darbeliais, nešėmės juos į namus. Labai AČIŪ Liepos tėveliui Egidijui.

Auklėtoja Rasa Gasiūnienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-08

Bibliotekoje

 

Spalio 8 d. „Boružėlių“ grupės vaikai apsilankė Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje. Trečiame pastato aukšte mus pasitiko paslaptinga teta ir įteikė didžiulį raktą, kuris atvėrė duris į pasakų ir magijos šalį. Džiaugdamiesi knygų iliustracijomis ir klausydamiesi bibliotekos darbuotojų aiškinimų bei patarimų, mes išsirinkome daug įdomių ir spalvingų knygelių, kurias namuose mums paskaitys tėveliai.

Priešmokyklinės grupės mokytoja Edita Tuzikienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-06

Visiems kartu meistrauti mums smagu

 

Spalio 6 dieną į „Bitučių“ grupę atskubėjo Akvilės tėvelis nešinas lagaminu ir krepšeliu kaladėlių. Vaikai apžiūrėjo lagaminą pilną visokiausių staliaus įrankių. Tėvelis parodė ir mokino vaikus kaip reikia nušveisti kaladėles su švitriniu popieriumi, kad jos būtų švelnios ir nepaliktų pirštelyje rakščių. Vėliau vaikai išbandė ir kitus įrankius. Auklėtiniai džiaugėsi naujomis kaladėlėmis. Ačiū, Akvilės tėveliui.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-02

RUDENINIŲ SKRYBĖLAIČIŲ ŠOU

 

Barchatinis ruduo nenoriai barstė lapus ant mūsų tako, o mamos ir tėčiai suko galvas kaip rudens gėrybėmis papuošti skrybėlaites. Penktadienio rytą (spalio 2 dieną) darželio kiemą papuošė raudonas kilimas, kuriuo linksmai žingsniavo visi darželio vaikai, pasipuošę spalvingomis ir dailiomis skrybėlaitėmis. Kiekvienas džiaugėsi galėdamas pasirodyti ir pademonstruoti savo, kartu su tėveliais ar auklėtoja padarytą rudeninę skrybėlaitę. Renginį vedė priešmokyklinės grupės vaikai. Grybų karalius Baravykas ir jo žmona Paliepė įdėmiai sekė spalvingą eiseną ir džiūgavo, kad ruduo ir vaikų tėveliai šį kartą buvo ypač išradingi.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-10-02

RUDENS IŠDAIGOS

 

Rugsėjo pabaigoje ir spalio pirmomis dienomis, grupėse vaikai džiaugėsi sodų, daržų, miško gėrybėmis. Kartu su auklėtojomis ir tėveliais kūrė įvairias gėlių kompozicijas, darė eksponatus iš daržovių, vaisių, uogų ir grybų. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vyko kūrybinių darbų parodos „Rudens išdaigos“.

Fotoakimirkos >>

 

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-09-23

JUDĖJIMO SAVAITĖ

 

Kasmet vis daugiau bendraminčių susirenka į Judėjimo savaitės renginius. Mūsų ikimokyklinė įstaiga taip pat palaiko šią gražią tradiciją. Šiemet, rugsėjo 23 dieną, vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė dalyvavo tradiciniame bėgime. Prie Kupos pradinės mokyklos esančiame stadione draugiškai pasimankštinome ir bėgome 250 metrų. Kaip daryti mankštos pratimus, kaip bėgti netrukdant kitiems, vaikams parodė iš pasakų atklydę personažai: kiškis, vilkas ir lapė. Pajudėję, pasisėmę geros energijos, grįžome į darželį. „Nykštukų“ grupės vaikučiai entuziastingai judėjo darželio teritorijoje.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-09-21

 BĖKIME KARTU – 2015

 

Š. m. rugsėjo 21 d. Kūno kultūros ir sporto centro stadione vyko bėgimas „Bėkime kartu – 2015“, skirtas Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos mokinei R. G. (turinčiai judėjimo negalią), skatinant bendruomeniškumą, toleranciją sveikatos negalią turintiems žmonėms, bei skatinant institucijų bendradarbiavimą. Projekte „Nebūk šešėly“ sveikatinamo programoje „Bėkime kartu – 2015“ dalyvavo ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, „Drugelių“ grupės komanda, pasipuošusi geltonos spalvos marškinėliais. Vaikams labai patiko dalyvauti varžybose, kurių metu kiekvienas dalyvis galėjo išbandyti jėgas, pasijusti tikru sportininku, jausti atsakomybę už draugą.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-09-16

SVEČIUOSE POLICIJOS BIČIULIS – AMSIS

 

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsijungė į akciją „Saugus kelias į mokyklą“. Darželyje buvo organizuota diena „Būk gatvėj atsargus, šito mokyk ir kitus“. Rugsėjo 16 dieną, į mūsų darželį atvyko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kupiškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Gintarė Šližytė su policijos bičiuliu Amsiu. Kadangi lauke lynojo, susitikimas vyko darželio salėje. Pirmiausia su svečiais susitiko „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikučiai, o po to „Zuikučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai. Svečiai aplankė ir pačius mažiausius - „Nykštukų“ grupės vaikus. Pareigūnė G. Šližytė papasakojo vaikams, kaip reikia elgtis gatvėje, kelyje. Priminė taisykles, kurių reikia laikytis žaidžiant daugiabučių kiemuose. Vaikai noriai bendravo ir su policijos bičiuliu Amsiu. Po susitikimo salėje, priešmokyklinės grupės vaikai, auklėtojos ir svečiai keliavo prie pėsčiųjų perėjos. Amsis su pareigūne parodė vaikams kaip taisyklingai pereiti gatvę, o po to stebėjo, kaip gatvę pereina vaikai. Vaikams šis susitikimas ne tik davė žinių, bet ir suteikė gerų emocijų

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-09-01

RUGSĖJO 1 – OJI - MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA

 

Kaip ir kiekvienais metais, auksinis rugsėjis atneša nuostabią šventę. Rugsėjo 1-o ji! Ji ypatinga ne tik mažiems ir dideliems, bet ir jų tėveliams. Šiai šventei labai atsakingai ruošėsi ir vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai. Šiemet vaikučius aplankė Karlsonas su Mažyliu. Šventę pradėjo gražiais palinkėjimais darželio direktorė, pavaduotoja įteikė diplomus ir apdovanojimus dalyvavusiems įvairiuose projektuose, piešinių konkursuose. Na, o tuomet atskrido ir pats Karlsonas. Jis buvo labai liūdnas, nes privalgius uogienės, jam skaudėjo pilvuką. Vaikai nusprendė, jog reikia padėti Karlsonui, reikia pasimankštinti. Visi smagiai sportavo ir šoko. Karlsonas su Mažyliu buvo labai dosnūs ir visas grupes pavaišino pyragais. Nors už lango ir pliaupė lietutis, šypsenų nei vaikučių, nei tėvelių, nei darbuotojų veiduose netrūko.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Sveikatos savaitė

Gegužės 18 – 22 dienomis mūsų darželyje vyko tradicinė sveikatos savaitė.

 

Pirmadienis – sveikuolių diena

• Pokalbiai apie sveiką maistą, sveiką gyvenimo būdą, viktorinos; stalo ir didaktiniai žaidimai

Antradienis – judėjimo diena

• Judrūs žaidimai, komandinės sporto rungtys, orientavimosi varžybos, „Žali žaidimai“ („Drugelių‘‘ ir „Zuikučių“ grupės)

Trečiadienis – judesys ir žaidimai mūsų kūryboje

• Piešiniai „mėgstamiausia sporto šaka“, dainelės apie sportą, šokiai

Ketvirtadienis – turizmo diena

• Palapinių miestelis, turizmo pramogos: laužo kūrimas, bulvių kepimas

Penktadienis – sportiniai žaidimai

• Susitikimas su krepšinio legenda Sergejumi Jovaiša, žaidžiame krepšinį, žaidžiame futbolą.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

Projektas „Mes bitelės – darbščios bitės“

 

Visus metus vaikai grupėje dūzgė tarsi bitutės avilyje. Kiekvienais metais vykdome projektą „Mes bitelės - darbščios bitės“. Bet kaip gyvena tikros bitutės? Mums labai malonu, kad tėveliai aktyviai bendradarbiauja įgyvendinant šį projektą pasiūlydami savo idėjas. Esam dėkingi Guodutės močiutei ir tėveliams Silvijai ir Gyčiui Stukams, pakvietusiems į savo sodybą Biriečių kaime. Oras mūsų tikrai nelepino, lašnojo lietus, bet vaikučiai su savo tėveliais vyko į svečius. Guodos tėvelis parodė avilį, kuris atkeliavo net iš Latvijos. Kiek ten kambarių kambarėlių! Įdomiai papasakojo apie biteles, mama pavaišino medučiu, kurį vaikai skanavo su agurkais. Žaidėme žaidimus, atlikome užduotėles, kurios slėpėsi ,,bitutėse“, daug bėgiojome ir skrajojome tarsi bitės. Pamatėme danielius, gyvenančius aptvare. Mums buvo labai smagu!

„Bitučių“ grupės auklėtoja R. Gasiūnienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-20

„Drugelių“ grupės Sekminės Kreivenių kaime

 

Gegužės 20 dieną vykome į Kreivenių kaimą švęsti Sekminių. Vykome pas Jonuko močiutę. Priėmimas buvo šiltas, jaukus, malonus. Apžiūrėjome ūkį: karves, veršiuką, vištas, dėdės Gedimino traktorių. Pynėme karvėms ir veršiukui vainikus, po to kepėme kiaušinienę. Močiutė pavaišino bulviniais skryliais, sūriu. Namo grįžome pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

„Drugelių“ grupės auklėtojos

 Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-15

Šeimos šventė ,,Pinam gražią šeimos pynę“

 

Gegužės 15 dieną darželyje vyko šventė „Pinam gražią šeimos pynę“. Auklėtojos buvo virtusios laumėmis. Vienos laumės šeimas sutiko prie vartų, kitos kvietė jas galynėtis įvairiose rungtyse: numušti ,,baiboką“ užrištomis akimis, joti ant šluotos, traukti virvę, pernešti vandenį iš vieno indo į kitą neišlaistant, mesti pagalvę į taikinį. Dalyvaujant žaidimuose šeimos rinko įvairių spalvų juosteles ir pynė pynę. Šventė prasidėjo Laumių šokiu, ,,Šeimos ugnelės“ uždegimu ir darželio direktorės – vyriausiosios Laumės – pasveikinimu. Savo mamytėms ir tėveliams padainavo ir pašoko vaikučiai. Visus pasveikino ir lietutis. Tačiau šventės dalyvių jis neišbarstė, o tik sujungė į bendrą būrį. Tuomet vaišinomės gardžia mišraine, kvapnia ,,Laumių raisto“ arbata. Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie dalyvavo šventėje.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-13

Kelionė pas gyvūnėlius

 

Gegužės 13 dieną, „Nykštukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikučiai, apsilankė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos fermoje pasižiūrėti ten gyvenančių gyvūnėlių. Vaikai pirmą kartą pamatė strutį, ponį, lamą, triušius. Apžiūrėjo įvairius paukščius: kalakutą, vištas ir mažutį gaidį. Didžiausią įspūdį paliko kupranugaris. Kelionė vaikams labai patiko. Viską ką matė noriai pasakojo tėveliams.

 Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-07

„Linksmosios mankštelės“

 

Rytinė mankšta priduoda žvalumo, geros nuotaikos visai dienai. „Drugelių“ grupėje vyko „Linksmosios mankštelės“, kurių metu vaikai atliko mankštos pratimus su lazdomis stovint ratu. Pratimai buvo įvairūs: stovint, klūpint, atsisėdus, gulint ant pilvo, susikibus rankomis už lazdos po du – „Laivelio“ irklavimas. Mankštą užbaigėme šuoliukais. Į grupę vaikai grįžo pavargę, bet gerai nusiteikę.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-06

MES BĖGIKAIS NORIM BŪTI
 

2015 m. gegužės 6 d. vyko bėgimo varžybos „Mes bėgikais norim būti“. Dalyvavo Kupiškio vaikų lopšelių – darželių „Saulutė“, „Obelėlė“, Kupos pradinės mokyklos ir mokyklos „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Renginį vedė mokytoja metodininkė V. Šemetienė. Bėgimo varžyboms teisėjavo auklėtojos R. Rimkienė ir L. Antanavičienė. Renginio pradžioje vaikai buvo supažindinti su bėgimo trasa, atlikta mankšta – apšilimas. Renginio tikslas – vystyti vaikų fizines ypatybes, ugdyti aktyvumą, gerinti ir stiprinti vaikų sveikatą, sudominti ilgų nuotolių bėgimu. Renginio pabaigoje medaliais ir diplomais buvo apdovanoti nugalėtojai: I vietą laimėjo Evaldas Pučėta, II vietą – Emilija Riaubaitė (priešmokyklinė ugdymo grupė „Boružėlės“), III vietą 5-6 metų bėgikų grupėje užėmė Akvilė Kurulytė („Zuikučių“ grupė). Taip pat įteikti paguodos prizai dalyviams, neužėmusiems prizinių vietų.

Sveikiname mažuosius sportininkus ir džiaugiamės kartu su jais.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-05

„Bitučių“ grupėje laiškelis nuo paukštelių

 

Pavasaris. Paukščiai grįžta į gimtuosius namus. Labai smagu, kad į „Bitučių“ grupę atskubėjo Guodos mama (S. Stukienė) nešina laiškeliu nuo paukštelių, kurie skundėsi, kad sugrįžę neturi kur gyventi. Vaikai noriai ėmėsi darbelio: klijavo medį, kurio kamieną ir šakeles aplikavo iš spalvoto ir žurnalinio popieriaus, spalvino ir klijavo paukštelius ir, svarbiausia, „kėlė“ inkilus. Medelį puošė pumpuriukais. Čiauškėjo vaikai, kaip paukšteliai, pasakojo įvairias istorijas, džiaugėsi dirbdami bendrai. Vėliau suskaičiavo kiek paukštelių, kiek inkilėlių tilpo medelyje. Kilo klausimas, ar galės draugiškai sugyventi visi? Vėliau žaidėme žaidimus, vaišinomės lauktuvėmis.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-05-04

Gegužės pirmasis sekmadienis – Motinos diena

 

„Saulutės“ darželio vaikučiai šiai šventei ilgai ruošėsi: vieni sėjo, sodino, laistė ir prižiūrėjo gėlytę, kiti gamino dovanėles ir atvirukus, mokėsi eilėraštukus, piešė portretus, atsinešė savo mamyčių nuotraukėles. Kiekvienos grupės vaikai savaip pagerbė mamytes: ruošė vaišes – tepė vafliukų pyragą, gamino sausainukus. Vakare atėjusias mamytes kiekvienas pasitiko ir sodino kas prie stalo ir vaišino arbata, kas – į „sostą“. Visi padeklamavo eilėraštuką, dovanojo dovanėles. Vienos grupės vaikai su mamytėm piešė vieni kitus arba piešinuką „Aš ir tu – mes kartu“. Kieme mamytės pasodino obelaitę. Vaikai labai jaudinosi laukdami savo mamyčių ir labai džiaugėsi jas pasveikinę. O mamytėms ne vienai ir ašara ištryško – džiaugsmo ašara.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-28

JURGINĖS

 

Jau antrus metus „Zuikučių“ grupėje minimos Jurginės – pavasario žalumos, žemdirbių, jaunimo ir arkliaganių šventė. Tikėta, jog Šv. Jurgis po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų ir išleidžia žolę. Per Jurgines pirmą kartą išgenami gyvuliai į lauką. Jurginių dieną auklėtojos pasakojo apie šios šventės papročius ir tradicijas, skambėjo piemenų dainos: „Saulele, motule“, „Šiū namo, šiū namo“ ir kt., vaikai mokėsi senovinių piemenukų žaidimų, kuriuos ganant gyvulius vaikai žaisdavo laukuose.

Balandžio 28 dieną nuvykome pas ūkininką H. Gineiką į Mazgeliškių kaimą. Ūkininkas vaikams papasakojo, kaip kaime švęsdavo Jurgines. Nuo seno kaimo žmonės per Jurgines savo gyvulius išgena į lauką. O pirmą kartą išgintas iš tvarto gyvulys turi būti per nugarą pamalonintas žilvičio šaka, kad būtų riebus, apvalus ir sveikas, galėtų apsisaugoti nuo vilkų. Vaikai apžiūrėjo naminius gyvulius ir paukščius. Išvyka vaikams paliko neišdildomų įspūdžių.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-24

 „Boružėlių“ grupės kelionė

 

Balandžio 24-oji nušvito ne tik skaisčiais saulės spinduliais, lengvu nerimu širdelėse, plačiomis šypsenomis veiduose, bet ir klaikiai išdykusiu vėju, kuris mus vertė iš kojų, taršė nusitvėręs už plaukų ir bandė pakelti nuo žemės. „Boružėlių“ grupės vaikai keliavo iki Noriūnų dvaro, apsilankė Palėvenės bažnyčioje ir ilgam apsistojo Siaurių kaime, Igno senelių sodyboje. Jeigu architektūriniai rajono stebuklai mūsų ypatingai nenustebino, tai pilnas kiemas ir tvarteliai naminių gyvūnų tiesiog apžavėjo, o ypač kantrusis arkliukas, kuris mus lakdino po kiemą ir aplink sodybą. Šimtus kartų vaikai šūkavo: dar dar dar...
Jurginės - bundančios žemės šventė, kai su meile pažvelgi į gyvulėlį, į besiskleidžiantį gėlės žiedelį ar išbrinkusį medžio pumpurą. O lauke keptą kiaušinienę teko suvalgyti tėveliams, nes ant stalo puikavosi tokios skanios šeimininkų vaišės, kad net seilės tįso.
Pasodinome ąžuoliuką, savo rankomis sušildydami žemę ir stebėdamiesi, kiek gerumo ir supratingumo telpa mūsų širdyse. Dėkojame sodybos šeimininkams ir visiems sodybos gyventojams už džiugias akimirkas ir puikiai praleistą dieną.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-23

 „Drugeliai‘‘ sportuoja

 

Balandžio 23 dieną su vaikučiais ir tėveliais apsilankėme sporto mokykloje. Apžiūrėjome įvairius apdovanojimus – taures, medalius, diplomus, gautus už įvairias sporto varžybas. Sporto mokyklos stadione treneris Irmantas vaikus pamokė futbolo elementų. Vaikai mokėsi žaisti futbolą. Treneris Klaidas mokė žaisti krepšinį. Su džiaugsmu į krepšį mėtė ir mamos Stasė, Kristina, Neringa. Į darželį vaikai grįžo pavargę, bet geros nuotaikos.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

AKCIJA „STOP ŠIUKŠLĖMS“

 

Balandžio 21 ir 23 dienomis Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės vaikai ir auklėtojos dalyvavo akcijoje „Stop šiukšlėms“, taip įsijungdami į respublikinį projektą „APKABINKIME ŽEMĘ GERAIS DARBAIS“. Prieš akciją auklėtiniai svarstė, kuo galėtų prisidėti, kad aplinka taptų švaresnė ir joje būtų visiems maloniau. Pasiruošę darbui, pasiėmę šiukšlių maišus ėjome pamėgtu pasivaikščiojimų taku Kupos pakrante. Pirmą dieną vaikai pritarė minčiai pagražinti Kupos pakrantėje esančią aikštelę. Rinkome šiukšles medinių skulptūrų slėnyje, o kitą dieną švarinome prie darželio esančią pievelę. Vaikai entuziastingai rinko šiukšles, jautėsi dideli ir reikšmingi. Atėję prie spalvotų konteinerių, šiukšles mokėmės rūšiuoti. Akcija pavyko: vaikai buvo aktyvūs, bendravo ir bendradarbiavo, įgijo naujos aplinkosauginės patirties. Rezultatai džiugino visus. Tikimės, kad nuo mažų dienų skatinami pastebėti grožį kasdieniniuose dalykuose.

Balandžio 21 d. „Drugelių“ grupės vaikai ir auklėtojos: Liuda ir Joalita tvarkė teritoriją aplink Žydų kapus, rinko šiukšles, grėbstė sudžiūvusią žolę. Vaikai dirbo labai nuoširdžiai, rinko kiekvieną šapelį . Surinktas šiukšles nunešėme į konteinerį.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015 m. balandžio mėn.

SMALSUČIŲ LABORATORIJA

 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių projekte „Smalsučių laboratorija“, kurį organizavo Kauno lopšelis – darželis „Klevelis“ dalyvavo ir mūsų darželio vaikai. Pedagogai ugdomajai veiklai įvairinti ieško naujų veiklos organizavimo būdų ir formų. Atlikdami bandymus, eksperimentuodami, auklėtiniai susipažįsta su naujomis sąvokomis, ieško atsakymų į rūpimus klausimus, įgyja pasitikėjimo savimi. Stebėjimai, bandymai, tyrinėjimai ir eksperimentai – tai aktyvi veikla, kurios metu ugdytiniai kaupia patirtį apie supančią aplinką, lavina mąstymo įgūdžius, gebėjimą įsiminti, sukaupti dėmesį, suvokti priežasties ir pasekmės ryšius.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015 m. balandžio 10 d.

Senelių šventė darželyje: bendravimas, geros emocijos ir skaniausias pasaulyje pyragas

 

Prieš pat Atvelykį „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio grupės „Nykštukai“ auklėtojos ir vaikučiai, įteikdami rankų darbo kvietimus, į popietę pakvietė senelius ir močiutes.

Tai buvo diena, kupina džiaugsmo akimirkų, kai veiduose spindėjo šypsenos, o akyse kaupėsi džiaugsmo ašaros. Ne viena močiutė graudinosi, žiūrėdama nufilmuotas anūkėlių kasdienybės darželyje akimirkas – sunkios ir graudžios pirmosios dienos, neklusnūs šaukštai mažose rankelėse, bendravimo su bendraamžiais ypatumai, pirmieji kūrybiniai ir meniniai bandymai....

Rugsėjo mėnesį darželį pradėję lankyti mažyliai parodė, kiek daug per šį laikotarpį išmoko : dainuoti, vaidinti, šokti ne tik rateliu, bet ir poromis! Kartu su auklėtojomis Gražina ir Jolita vaikučiai, padedami muzikos vadovės Laimutės, seneliams parodė improvizaciją „Vištytės pyragas“. Daug džiugių akimirkų suteikė bendras senelių ir anūkų šokis, padovanoti pačių nuspalvinti delniukų atspaudai.

Močiučių ir senelių šventė tęsėsi prie vaišių stalo. Gurkšnodami arbatą ar kavą seneliai ragavo „vištytės “ pyragą, dalinosi įspūdžiais. Seneliai nuoširdžiai dėkojo už pakvietimą, dėmesį, bendravimą, palaikymo žodžius, dėl kurių jie jaučiasi dar reikalingesni.

Senelių šventė – nepaprasta diena ne tik seneliams, bet ir vaikams. Seneliai galėjo daugiau sužinoti apie savo vaikaičių veiklą grupėje. Maži vaikai, stebėdami, kaip pagarbiai ir nuoširdžiai bendrauja jų seneliai ir pedagogai, mato, kad abu jų pasauliai – namai ir ikimokyklinė ugdymo įstaiga – yra susiję. Naujos bendradarbiavimo formos skatina visus tobulėti.

Visų močiučių ir senelių vardu nuoširdžiai dėkoju auklėtojoms, meninio ugdymo vadovėms ir visam darželio kolektyvui už meilę, rūpestį ir didžiulį triūsą ugdant mūsų „brangenybes“ – anūkus. Manau, kad pedagogų noras bei siekis skatinti senelius dalyvauti bendradarbiavimo procesuose pasiteisino su kaupu.

 

Stasė, Austės ir Jokūbo močiutė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-07

Velykos

 

Pavasarišką rytmetį  į salę rinkosi visų grupių vaikai pasidžiaugti šv. Velykomis. Juos sutiko Šeimininkė (auklėtoja N. Skaburskienė). Ji pasveikino vaikučius su švente, palinkėjo jiems būti sveikiems, augti dideliems. Staiga į salę atbėgo pasiklydęs Kiškutis (auklėtoja G. Damošienė). Jis ieškojo likusių margučių. Surado įvairiose salės vietose pasislėpusias margučių pintinėles. Kiaušiniai spalvingi, šeimininkių išmoningai pamarginti. Ruda ir raudonos spalvos simbolizuojančios gyvybės stiprumą, žali lopinėliai – bundančią gamtą, o mėlyni ploteliai – dangų ir lietų. Vaikai rinko gražiausią margutį. Žaidė žaidimus: Kiškis rovė morkas, vaikai nešė kiaušinius šaukšte, nešė balionus poromis ir be rankų. Dosnioji Šeimininkė visus drąsuolius apdovanojo, išgyrė ir pasidžiaugė, kad daugelis mažylių per žiemą stipriai ūgtelėjo. Šeimininkė su Kiškiu supo vaikus tiek kartų, kiek višta po suolu padėjo kiaušinių. Vaikus reikia supti, kad jie augtų dideli ir būtų stiprūs bei sveiki.

Vaikai dalyvavo „Naisių vasaros“ organizuotame, jau tradicija tapusiame, Vaikų Velykėlių piešinių konkurse. Tautiniais raštais puošė kiaušinių trafaretus ir visus juos sukabino ant vieno didelio iš vytelių pinto kiaušinio. Linksmos šventės, gražus pavasaris ir dar gražesni mūsų norai sulaukti derlingų, gražių metų.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

Mažylių mokyklėlė „Saulutės kraitelė“

 

Kovo 25 d. mažylių mokyklėlė „Saulutės kraitelė“ sukvietė vaikučius į „Saulutės “ darželį.

Saulė simbolizuoja gyvybę, šilumą, o mūsų darželio tikslas - dovanoti vaikams džiugias akimirkas. Adaptacijos laikotarpis natūralus vyksmas, kuris užtrunka keletą mėnesių. Neramu vaikams, tėvams, todėl jau treti metai kviečiame mažuosius lankyti šią mokyklėlę.

Užsiėmimai vyks kiekvieną trečiadienį, nuo 11.00 - 12.00 val.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-03

Kalba – bendravimo pamatas

 

Kovo 30 – balandžio 3 dienomis darželyje vyko Kalbos savaitė. Jos metu vaikai pasitiko mažiausius mūsų krašto kalbininkus – paukščius.

Pirmadienio rytą į darželį atskrido gandrai ir kartu su „Bitučių“ grupės varlytėmis taškėsi baloje.

Antradienį gandrai atskrido su pasaka „Lapės ir gandro čėsnis“ pagal K. Donelaičio pasakėčią. Vaidino Rokiškio r. Bajorų kultūros centro lėlių teatras ČIZ.

Trečiadienį į svečius atskubėjo Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojos: Romutė ir Laimutė. Viešnios mus pamokė greitakalbių, paukščių mėgdžiojimų ir daug ką paporino kupiškėnų tarme. Vaikai ne tik lietuvių kalbos žodyną pakilnojo, bet ir gavo dovanėlių.

Ketvirtadienį įvyko mažųjų deklamatorių konkursas. Teisėjavo pleputis žvirblis iš „Boružėlių“ gr. ir dvi mažosios kieliukės iš „Nykštukų“ gr. Teisėjai įdėmiai klausėsi eilėraščių, reiškė pastabas, teikė padėkos raštus ir dovanas.

Kiekviena grupė turėjo po du deklamatorius, bet po akimirkos tiesėsi miškas mažų rankelių, visi norėjo padeklamuoti eilėraštį.

Penktadienio rytą kalbos savaitės renginius užbaigė Kupos pradinės mokyklos pirmokų lėlių teatro vaidinimas „Lopa, strazdėlis ir vorna“, juos paruošė ir kupiškėniškai kalbėti išmokė mokytoja D.Kaktienė.

Daug kalbėjome, daug čiauškėjome visą savaitėlę ir džiaugėmės, kad paukščiai sugrįžo į savo namus.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-04-03

 

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-03-27

Senelių šventė „Suk suk ratelį“

 

Zuikučių grupės vaikai iš anksto ruošėsi senelių šventei. Kruopščiai ir su didžiule meile darė kvietimus ir dovanėles, noriai mokėsi eilėraščius, kartojo daineles. Atėjo džiugesio ir nerimo pilna diena – kovo 27 d. Anūkai tryško džiaugsmu sulaukę senelių. Salėje jautėsi išdidūs ir pakylėti, galėdami parodyti tai, ką išmoko. Vaikai deklamavo, dainavo, grojo ksilofonais, perkusinėmis lazdomis ir varpeliais, šoko vieni ir kartu su seneliais. Labai smagu anūkams buvo pažiūrėti ir pabūti sirgaliais, kai močiutės ir seneliai dalyvavo rungtyse: „žvejojo“ ir stengėsi sugauti kuo daugiau žuvų, lenktyniavo, kas greičiau persuks siūlų kamuoliuką, dalyvavo žaidime „Obuoliukas“. Grupėje anūkai ir seneliai pasivaišino pačiais skaniausiais močiučių kepiniais bei arbata. Buvo gera matyti šiluma spinduliuojančias senelių ir anūkų akis.

 

Šventės organizatoriai

R.Račkauskienė, A. Sarcevičienė, L. Gronskienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-03-18

Kupiškio kraštas išmargintas raštais

 

Kovo 18 d. 10 val. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyko rajono priešmokyklinių grupių renginys „Kupiškio kraštas išmargintas raštais“, kurį organizavo Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. Renginį vedė: priešmokyklinės grupės pedagogė Edita Tuzikienė, auklėtoja Joalita Karnišovaitė, auklėtoja Dangerūta Jakubkienė ir muzikos pedagogė Laimutė Gronskienė.

Renginiui talkino Kupiškio rajono Turizmo ir Verslo informacijos centras.

Matematinių gudrybių galima išmokti ir žaidžiant. Priešmokyklinukai jau viską puikiai mokėjo ir žinojo, tereikėjo prisiminti ir labai įdėmiai stebėti Kupiškio rajono žemėlapį, kuriame kiekvienas takelis labai smulkiais ženklais pažymėtas. Aštuonios rajono komandos gražiai tarpusavyje bendravo, skaičiavo, lygino, matavo, analizavo ir kitaip savo išmintį rodė.

Dėkojame visiems prisidėjusiems organizuojant šią matematikos šventę.

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-03-10

Baigėsi Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui paminėti skirta akcija „Lietuvai ir man“

Susirinkę salėje dar kartą prisiminėme, kokia graži ir brangi mūsų tėvynė. Vyresniųjų grupių vaikai parodė muzikinį žaidimą „Lietuvaičiai“. Akcijos metu pynėme trispalves draugystės apyrankes, kurias užrišome vieni kitiems.

 

Fotoakimirkos >>

 

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-27

Svečiuose

 

Vasario 27 d. rytą keliavome į Rokiškio vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“ pasveikinti savo mažuosius draugus su teatriuko „Nykštuko Pykštuko“ 15 metų gimtadieniu. Vaidinome lietuvių liaudies pasaką „Lapė, strazdas ir varna““. Tomas Vizbaras padainavo, mes linksmai jam pritarėme.

Rokiškėnai suvaidino pasaką „Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki dešimt“.

Po renginio į svečius mus pasikvietė Rokiškio r. Bajorų kultūros centro lėlių teatro kolektyvas „ČIZ“. Aprodė savo valdas, supažindino su turimų spektaklių gausa ir didžiausiais kambariais, pilnais lėlių. Visiems patiko kelionė, parsivežėm gerą nuotaiką ir kalnus įspūdžių.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-24

Mes dangaus skaitytojai

 

Vasario 24-osios dienos vakarą „Boružėlių“ grupės vaikai liko nakvoti darželyje: vyko vakarėlis „Mes dangaus skaitytojai“. Rytą pažiūrėję filmą apie kosmosą ir planetas saulės sistemoje, vakare jie norėjo pasidairyti į dangų, bet rūkas buvo toks, kad vargiai kas matėsi už tvoros. Vakare vaikai pasiruošė bendrą vaišių stalą: tepė sumuštinius, grožėjosi mamų keptais pyragaičiais, keksiukais puoštais žvaigždutėmis bei jais draugiškai vaišino vieni kitus. Sočiai pavalgę iškeliavo į kiemą žibintuvėliais pasišviesdami sau kelią ir ieškodami siurprizo. Jį surado greičiausias grupės berniukas – Evaldas. Kieme, tamsoje labai gražiai namus, medžius ir dangų nuspalvino Edgaro atsineštas įvairių raštų lazerinis žibintuvėlis. Ūlos mama paruošė staigmeną - atnešė dar šiltą, kvepiančią ir labai gardžią didelę picą. Visi skanavo ją. Po to įsirengę kino salę, įdėmiai žiūrėjo filmuką „Galingasis 6-etas“. Vakaro kulminacija – pižamų paradas. Prieš miegą dar vyko šokiai. Berniukų ir mergaičių žiūri komandos vertino šokėjus ir skyrė balus siekiančius net triženklį skaičių. Nusiprausę, pavargę, bet laimingi „boružiukai“ sugulė į savo loveles. Išklausę vakarinės pasakos, ramiai užmigo.

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-20

Kūrybinė akcija „Mano šaukštelis“

 

Vieną vasario mėnesio popietę „Bitučių“ grupėje vyko smagi kūrybinė akcija „Mano šaukštelis“. Nicolės mama Dovilė parodė savo atsineštus pavyzdžius bei padėjo vaikams papuošti savo šaukštelį modelinu. Visi labai kruopščiai dirbo: šaukštelio kotelį lipdė įvairių spalvų modelino raštais, gėlytėmis, burbuliukias, rašė vardus. Paskui tie šaukšteliai buvo kaitinami orkaitėje.

Kaip skanu bus valgyti papuoštu šaukšteliu: ir košytė skanesnė, ir arbatėlė saldesnė.
Dėkojame mamytei ir džiaugiamės jos parodyta iniciatyva!

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-18

Lietuvai ir man

 

Nuo vasario 10 d. iki kovo 10 d. vaikų lopšelis–darželis „Saulutė“ prisideda prie Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamos Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui paminėti skirtos akcijos „Lietuvai ir man“. Akcijos metu kviečiama pinti geltonos, žalios, raudonos spalvos – trispalvės draugystės apyrankes. Jau ir pas mus pinamos pirmosios apyrankės. Į akciją įsijungė vaikai, jų tėveliai, auklėtojos. Apyrankėmis pasipuošime patys, užrišime draugams, dovanosime Lietuvai. Tegul visi pamato mus vieningus, mylinčius ir atsakingus.

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-17

Užgavėnės

 

Vasario 17 d. vaikų lopšelyje–darželyje „Saulutė“ buvo švenčiamos Užgavėnės. Blynais kvepėjo visas darželis: vieni kepė grupėse, kiti vaišinosi iš namų atsineštais. Kanapinis su Lašininiu lydimi muzikanto aplankė visas grupes kviesdami vaikus bei auklėtojas į šventę salėje. Kanapinis buvo paruošęs šluotą, ant kurios vaikai auklėtojų padedami pririšo savo nupieštus ar kitaip pavaizduotus „blogiukus“. Savo negeras mintis į šią šluotą sudėjo auklėtojos, auklėtojų padėjėjos, virėjos ir pati darželio direktorė. Pikčiais padabintą šluotą nešė sudeginti ant lauke užkurto laužo. Oi kaip rūko tamsūs dūmai! Visi susirinkę salėje smagiai galynėjosi vadovaujami Kanapinio ir Lašininio: traukė virvę, ,,mušėsi“ lazdomis, ,,rinko“ uogas (kamuoliukus) į krepšius. Taip pat garsiai dainavo, grojo, triukšmavo ir kitaip gąsdino žiemą. Paskui skanavo lašinukus, stiprinosi prieš ilgą Gavėnios laikotarpį. Taigi įnirtinga kova tarp Lašinio ir Kanapinio, žiemos ir pavasario baigėsi Kanapinio naudai. Belieka laukti saulėto, šviesaus ir šilto pavasario.

Fotoakimiros

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-02-17

Vasario16-oji

 

Artėjant Vasario 16-ajai, vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ visą savaitę organizuotos veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Grupėse su vaikais buvo kalbamasi apie meilę gimtajam kraštui, tėvynei. Pasitelkus interaktyviąją lentą, vaikai sužinojo apie Lietuvos valstybės praeitį ir dabartį, kunigaikščius, Gedimino pilies istoriją. Vaikučiai aplikavo Lietuvos valstybės simbolius, piešė Lietuvos vaizdus iš lego kaladėlių statė Gedimino pilis. Iš vaikų darbelių parengta paroda ,,Gražus žodis - Lietuva“. Vasario 13 d. šventinis rytmetis skirtas Vasario 16 - ajai. Malonu buvo matyti susikaupusius vaikus skambant tautiškai giesmei. Darželio kieme pastatėme spalvotų namelių miestą, ant sniego piešėme gėles. Šilta, prasminga ir gera buvo kiekvienam iš mūsų, suvokiančiam, kad Lietuva – tai mes visi drauge.

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2015 m. sausio 26-30 d.

Menų savaitė

 

Geriausias menas kai jį kuri pats.
Pirmadienį pasitikome su pasaka „Pagrandukas“, kurią vaidino auklėtojos. Visi miško žvėrys – pasakos veikėjai buvo meno gerbėjai: lapė- dailininkė, zuikis – šokėjas, vilkas – muzikantas, meška – artistė. Kai visi susidraugavo su Pagranduku nebegalėjo jo valgyti, nes draugų juk niekas nevalgo. Paskui ištiesę ant grindų popieriaus lapus piešėme tai, kas mūsų širdelėms buvo mieliausia. Piešinių takai nusidriekė ant darželio sienų ir džiugino mus visą savaitę.
Antradienis prasidėjo „Bitučių“ grupės muzikine improvizacija „Drąsūs ožiukai“, kurie labai švelniai grojo varpeliais ir klausė ką sako jų mama balta ožkelė.
„Drugelių“ grupės vaikai vaidino muzikinę pasakėlę „Katinėlis ir gaidelis“. Gėlytės išsigandusios žiemos tyliai žydėjo pievelėje, bet gaidelis drąsiai šlavė kiemą su dvigubai didesne šluota ir klausė savo draugo, mielo katinėlio, kuris labai norėjo nubausti lapę snapę.
Trečiadienį visus pradžiugino „Zuikučių“ grupės muzikinė pasaka „Raudonkepuraitė“. Švelniai dainavo Raudonkepuraitė, gražiai šoko miško žvėreliai, o medžiotojai ir šuniukai vilką išvežė į zoologijos sodą. Vaikams ši pasaka labai patiko.
Ketvirtadienį balti it sniegas pasirodė „Pelėdžiukų“ grupės vaikai su inscenizacija „Šarkos melas“.
„Boružėlių“ grupės vaikai vaidino pasaką „Princesė ant žirnio“. Karalienė lyg pūkelis skraidė po salę bandydama savo sūnui surasti puikią žmoną, o princas iš nuobodulio puodelyje gaudė žuvį.
Po pietų Meno mokyklos vaikai muzikavo mažiesiems draugams džiugindami muzikos skambesiu ir savo šypsenomis. Daugelis jų juk kažkada lankė mūsų darželį...
Penktadienio rytą į salę sugūžėjo mažieji „Nykštukai“ su inscenizacija „Kas valgys pyragą?“ Gelsvučiai, meilučiai, gražučiai už rankyčių susitvėrę drąsiai žingsniavo po salę ančiukai ir viščiukai. Jie mums iškepė puikių bandelių. Ir čia muzikos pedagogė Laimutė Gronskienė mus visus nustebino puikia muzikine pasaka „Trobelytė“, kurią sugrojo „Boružėlių“ grupės vaikai ir jiems drąsiai talkino „Drugelių“ ir „Zuikučių“ grupės vaikai.

 

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-01-14

„Vitaminų šalyje“

 

Sausio 14 d. „Saulutės“ darželyje įvyko šventinė pramoga „Vitaminų šalyje“.
Kiekviena grupė buvo pasirinkusi savo vitaminą: A, B, C, D, E, U ir P.
Salėje kiekviena grupė pasirodė su pačių sukurtomis karūnėlėmis, rungtyniavo veždami morkas su mašinomis, ragavo maisto produktus užmerktomis akimis, vardino vaisius ir daržoves. Dovanų kiekvienas gavome po oranžinį apelsiną.

 

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2015-01-07

Atsisveikinome su eglute

 

Švenčių šurmuliui pasibaigus, atėjo Trijų karalių šventė, metas atsisveikinti su eglutėmis. Visi darželio vaikučiai susirinko prie „Bitučių“ grupėje įrengtos prakartėlės. Auklėtojos Rasos inscenizuotas marionečių teatro spektaklis „Kūdikėlio gimimas. Išminčių dovanos“ sukaupė vaikučius rimčiai išklausyti Trijų Karalių pasveikinimą, gimusiam kūdikėliui atneštų dovanų prasmę. Po inscenizacijos visi skubėjo į salę atsisveikinti su gražuole eglute. Čia „Boružėlių“ grupės vaikučiai parodė inscenizaciją „Kupstas“, prisiminė daineles, eilėraštukus.

 

Fotoakimirkos


 

Archyvas. 2016 m. >>

Archyvas. 2014 m. >>

Archyvas. 2013 m. >>

Archyvas. 2012 m. >>

Archyvas. 2011 m. >>

Archyvas. 2010 m. >>

Į viršų á


Kupiškio vaikų lopšelis -
 darželis „Saulutė“

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 6, LT-40125 Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35 289
El. paštas
saulute.kupiskis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190041229

 

 

 

 © 2010 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Į titulinį | Kontaktai