Į titulinį

 

       

     
 

 


Įvykiai ir aktualijos


 

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Švietimo veiklų organizavimas

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ADV-917 „Dėl veiklų Savivaldybės švietimo įstaigose organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.“

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-12-29

„DRUGELIŲ“ GRUPĖS GAMTOSAUGINIS PROJEKTAS „ŠARKOS ŽINIOS“

 

„Drugelių“ grupės vaikai, nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2020 m gruodžio mėn. dalyvavo gamtosauginiame grupės projekte „Šarkos žinios“. Projektą organizavome pagal keturis metų laikus: „Pavasario darbai“, „Vasaros džiaugsmai“, „Rudens dovanos“, „Žiemos pokštai“.
Viso projekto metu, vaikai stebėjo parskrendančius ir išskrendančius paukščius, sėjo, sodino, augalus, prižiūrėjo šiltnamyje augančias daržoves, nuėmė derlių, žaidė su rudeniniais lapais, iš gamtinės medžiagos darė darbelius. Susipažino su gamtos reiškiniais ir mokėsi juos įvardinti, bei mokėsi saugiai ir sąžiningai elgtis gamtoje. Mes pedagogai, kūrėme palankias sąlygos vaikų kalbinei raiškai, saviraiškai bei kūrybiškumui plėtotis.
Stengėmės ne tik ugdyti meilę bei pagarbą gamtai, o ir parodyti vaikams jos grožį bei įvairovę.
Labai svarbu, kad draugiškos gamtai aplinkos kūrimas bei vaikų ugdymas šia linkme taptų kasdienybe.

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Joalita Karnišovaitė, Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-30

PROJEKTAS „IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“

 

Priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupėje vykdomas projektas „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“, skatinantis inovatyvių metodų taikymą, ugdant komunikavimo ir pažinimo kompetencijas. Šiam tikslui ES lėšomis įsigytos priemonės: planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomas mikrofonas. Kiekvieną savaitę tikslingai organizuojamos veiklos vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa. Vaikai noriai ir aktyviai įsitraukia į veiklą, stengiasi teisingai atlikti įvairias užduotis, mokosi skaičiuoti, pažinti, atskirti ir teisingai įvardinti. Interaktyvūs kubai padeda sukurti dinamišką, greitai kintančią aplinką, kurios metu vaikai aktyviai juda ir tuo pačiu mokosi susikaupti. Interaktyvių grindų pagalba vaikai gali linksmai šokinėti per balas, pažinti raides ir susidraugauti su skaičiais. Mėtomas mikrofonas – dar viena galimybė išgirsti savo ir draugo balsą iš šalies, suvokti kalbos subtilybes. Planšetiniai kompiuteriai vaizdžiai ir žaismingai pristato mokomąją medžiagą, supažindina vaikus su supančia aplinką ir žaidimo būdu patikrina vaikų gebėjimus bei įgūdžius. Šių priemonių komplektas sudaro puikias sąlygas įdomiai ir prasmingai ugdomajai veiklai.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir logopedė Eglė Čibiraitė-Mištolienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-27

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

 

Nuo seno tamsiuoju metų laiku, lapkritį, kai visiškai mažai saulės šviesos, dažnai lyja lietūs, nesigirdi paukščių balsų – švenčiama Žibintų šventė. Lapkričio 27 dieną „Bitučių“ grupėje įvyko graži, šviesi, šilta veikla „Žibintą rankoje turiu“. Vaikai kartu su tėveliais iš anksto ruošėsi šventei, gamino žibintus. Plastmasiniai, stikliniai žibintai papuošti įvairiausia technika sušvito grupėje. Vaikai klausėsi O. Ablažiejaus „Kaip ežiukas saulės ieškojo“, auklėtojos sekamos pasakos. Kartu su neformaliojo švietimo mokytoja Sandra šoko saulučių šokį. Vaikus aplankė Žibintininkas, kuris uždegė žibintų švieseles ir visus pavaišino dangaus šviesuliukų sausainiais.

„Bitučių“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Gasiūnienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-26

SMAGI MANKŠTA „MANKŠTINAMĖS SU NETRADICINĖMIS PRIEMONĖMIS“

 

Priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikai, lapkričio 26 dieną, sportavo su netradicinėmis priemonėmis. Nuėję į salę auklėtiniai sustojo pagal ūgį, išsiskaičiavo pirmais ir antrais, tada sustojo į dvi komandas ir išsirinko komandų kapitonus. Vaikai imitavo siūlo vėrimą į adatą ir visi susitvėrę už rankų stengėsi pralįsti pro lanką. Nešiojo vandens buteliukus rankose ir ant padėklų, stūmė stiklines link finišo pūsdami šiaudelius, rūšiavo kamuoliukus pagal spalvas. Po fizinio aktyvumo veiklos su netradicinėmis priemonėmis, gerai nusiteikė ir linksmi sugrįžo į grupę.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-18

ROBOTIKOS PRADMENYS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME

 

Mūsų lopšelio-darželio vaikai užsiėmimų metu jau mokosi robotikos pradmenų. Grupių mokytojos, atsižvelgdamos į vaikų amžių ir poreikius, kūrė kilimėlius išmaniosioms „Bee-Bot“ bitutėms, ruošė užduotis žaidimams su išmaniosiomis mašinėlėmis bei programavimo robotuku „Kubiu“.
,,Nykštukų“ grupės vaikai susipažino su linksma išmaniąja „Bee-Bot” bitute. Vaikams labai patiko stebėti mirksinčias akutes, sekti bitutės kelionę į svečius pas spalvas ir geometrines figūras. „Pelėdžiukų“ grupėje žaidžiant su „Bee-Bot“ bitute, auklėtiniai greičiau įsiminė daržovių ir vaisių pavadinimus, susipažino su spalvomis. Žaidimų su išmaniosiomis mašinėlėmis metu įtvirtino sąvoką „pėsčiųjų perėja“. „Zuikučių“ grupėje vykdant veiklą „Jausmų paletė“, panaudojant „Bee-Bot“ bitutę, buvo kalbama apie jausmus, kuriuos išgyvename vienoje ar kitoje situacijoje. Išsiaiškinta, kad kai kurie jausmai yra geri, lengvi, džiugūs, bet yra ir sunkūs, slegiantys, tokie kaip susierzinimas, pyktis ar liūdesys. Dar „Zuikučių“ grupės vaikai, paruoštu kilimėliu „Miškas“ keliavo miško takais rinkdami grybus, klausydami paukštelių ar gerdami sulą. Vaikai susidomėję atliko jiems pateiktas užduotis. „Drugelių“ grupės auklėtiniai su išmaniąja bitute ieškojo pasislėpusio šešėlio, paskui mėgino eiti į kairę ir į dešinę pusę, ten kur rodė rodyklė. Priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikai žaisdami su robotuku mokėsi pažinti skaitmenis, stengėsi apskaičiuoti judėjimo kryptį, kad robotukas pasiektų tikslą. „Bitučių“ grupės vaikai žaidė su programavimo robotuku „Kubiukas“. Atrinkę medžių lapus, užprogramavo „Kubiuko“ kelionę. Robotukas leidosi į kelionę pristatydamas medžio lapus ir įvairius miesto objektus: mokyklą, stadioną ir kt.
Žaidimų ir ugdomųjų veiklų metu vaikai buvo skatinami kūrybiškai mąstyti, analizuoti situacijas, taikyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius, mokėsi programavimo pradmenų.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-16

TOLERANCIJOS DIENA – TOLERANCINĖ DĖLIONĖ

 

Lapkričio 16 dieną darželyje paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Šiais metais Tolerancijos dienos idėja – TOLERANCINĖ DELIONĖ. Tolerancijos dėlionė: „… mūsų pasaulis – tai skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, tautybę, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t. Skirtumai – tai lyg atskiros dėlionės detalės, kurias sujungus į visumą, gauname nepakartojamą viso pasaulio paveikslą“.
Visą savaitę vaikai su auklėtojomis aiškinosi ir analizavo žodžio Tolerancija reikšmę, ant dėlionės detalių komponavo, klijavo savo piešinukus, išsakė mintis ir pastebėjimus. Baigę darbus, sujungėme į bendrą lopšelio-darželio dėlionę – Tolerancijos dėlionę.

„Bitučių“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Gasiūnienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-12

OŽIO DIENA

 

Kartu su Saule keliaujame laiko ratu. „Bitučių“ grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa ir auklėtojos padėjėja Natalija, lapkričio 12 dieną, tęsdami grupės tradicijas, triukšmingai paminėjo rudens palydas – Ožio dieną. Senovėje lietuviai šią dieną kviesdavo žiemą. Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožį. Mes prisimindami tradicijas taip pat žaidėme lietuvių liaudies žaidimus, ėjome ratelius. Darželio teritorijoje ieškojome balto beržo, o jį suradę varėme ožį aplink beržą. Vėliau kepėme kiaušinienę ir ja vaišinomės.

„Bitučių“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Gasiūnienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-11

IKT TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME

 

IKT taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje neatsiejama šiuolaikinio ugdymo dalis, todėl, siekiant efektyvesnio, produktyvesnio darbo su vaikais, spalio ir lapkričio mėnesiais daugiau veiklų vyko su planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia lenta (naudojant SMART Notebook programą). Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Edita Tuzikienė vedė užsiėmimą ,,Ratais kvadratais“, kurio metu vaikai turėjo ne tik atpažinti, įvardinti, suskaičiuoti geometrines figūras, bet ir teisinga kryptimi parašyti skaitmenis nuo 1iki 4. Anglų kalbos užsiėmimuose ,,Drugelių“ ir ,,Zuikučių“ grupės vaikai mokėsi atpažinti spalvas, skaičius ir klausėsi garsų tarimo, naudojant interaktyvią lentą. Atsižvelgiant į priešmokyklinio amžiaus vaikų regimojo ir girdimojo suvokimo lavinimo svarbą, logopedė paruošė žaidimų, kuriuos žaisdami vaikai mokėsi skirti garsus, juos diferencijuoti. Meninės veiklos metu (priešmokyklinės grupės) vaikai miklino pirštukus ir naudodamiesi planšetėmis, kūrė portretus iš skaičių.

Logopedė Eglė Čibiraitė-Mištolienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-10

ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 20

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) šį rudenį, jau aštuntus metus iš eilės, kviečia ikimokyklinių įstaigų auklėtinius sukurti „Švarių rankų šokį 20“.
Mūsų ikimokyklinė įstaiga palaiko šią gražią iniciatyvą ir joje dalyvauja. 2020 m. lapkričio 10 dienai sukūrėme nuotaikingą „Švarių rankų šokį 20“. Vaizdo įrašą galite pažiūrėti paspaudę nuorodą:

https://youtu.be/Sk-yiD4BqaA

 

Papildomojo ugdymo (sportinių šokių) mokytoja Sandra Jakšienė

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-11-03

GERUMO VALANDĖLĖ

 

Ugdant dorovinius jausmus, labai svarbu, kaip vaikai supranta meilę savo artimui, prieraišumą šeimai, kaip jie atidūs viskam kas gyva. Vaikams ne tik reikia pasakyti, kokių jie dorovės normų turi laikytis, bet ir suprantamai paaiškinti, kodėl taip reikia elgtis. Maži dalykai daug ką reiškia.
Gerumo valandėlių metu, auklėtojos ir vaikai, diskutavo apie draugystės paslaptis, gyvenimiškas taisykles, kurios būtinos draugystei: mylėti draugą, padėti jam ir negailėti pačių geriausių jausmų. Kalbėjosi apie draugystę ir draugiškumą, pagalbą ir pagarbą, tarpusavio supratimą, norą ir siekį būti geranoriškais, paslaugiais, atlaidžiais vieni kitiems, bendrauti bei dalintis ne jėga, o susitariant, pasidalinant, išlaukiant. Pokalbių metu, vaikai pasakojo apie savo draugus, kaip reikia elgtis, kad nieko neįžeistum, neužgautum.
Vaikai klausėsi auklėtojų skaitomų kūrinių, kuriuos vėliau aptarė, vartė knygeles, piešė piešinėlius, siuntė linkėjimus išvykusiems draugams, glostė, glaudė ir globojo žaisliukus, padėjo vieni kitiems. Stebėjo ir aptarė animacinį filmuką ,,Didžiausias draugas“, filmuko siužetas mokė: didžiausias draugas ne tas, kuris didelis ūgiu, bet tas, kuris mažas ir drąsus, padeda nelaimėje.

Vaiko gerovės komisijos narė Joalita Karnišovaitė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINIAME

IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTE

„EGLUTĘ GAMINU PATS“

 

 

Projekto nuostatus rasite čia.

 

 

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-30

TRADICINĖ KALBOS SAVAITĖ „PENKIŲ ŽODŽIŲ KRAITĖ“

 

Atėjęs į darželį aš LABAS pasakau,
Padavęs draugui žaislą – PRAŠAU, ATSIPRAŠAU...
Tėveliams sakau AČIŪ už surištus batus
Ir tyliai VISO GERO išeinant į namus.

 

Spalio 26–30 dienomis vyko tradicinė kalbos savaitė „Penkių žodžių kraitė“. Kiekvienoje grupėje savaitė prasidėjo, susipažįstant su „Penkių žodžių kraite“. Kraitėje puikavosi sudėti penki stebuklingi žodžiai: labas, prašau, atsiprašau, ačiū, viso gero. Vaikai kūrė, inscenizavo žinomas pasakas, patys pasigamino personažus iš popieriaus, iš guminės pirštinės. Veiklose dalyvavo veikėjas Nežiniukas, kuris norėjo sužinoti ką reiškia šie penki žodžiai, kodėl jie stebuklingi, kada jie vartojami. Vaikai geranoriškai sutiko padėti, tad šiuos žodžius skaitė, rašė, vartojo kasdieninėje veikloje ir kolektyviai sukūrė pasakojimą „Kaip Nežiniukas tapo Žiniuku“. Vaikai lipdė, spalvino, dėliojo iš gamtinės medžiagos, vėrė iš karoliukų raides, kūrė nuotaikingus žmogeliukus iš popieriaus, kurių vardas buvo LABAS. Stebėjo animacinį filmuką „Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo. Ką pasakė Kakė Makė?“.
Savaitės veiklos buvo naudingos vaikų kalbinei raiškai plėtoti ir socialinei kompetencijai ugdyti.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė
 

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-30

MAŽAIS ŽINGSNELIAIS KNYGŲ LINK

 

Vieną rudens popietę „Boružėlių“ grupės vaikai gavo siuntinį iš Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus. Paslaptingame siuntinyje buvo naujausios vaikiškos knygos ir spalvinimo užduotėlės. Keletą savaičių džiaugėmės nuotaikingomis istorijomis, vartėme knygų puslapius, žavėjomės iliustracijomis. Atsidėkodami nupiešėme daug ryškių ir spalvingų piešinių, kurie dabar eksponuojami Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje pavadinimu – „Rudens spalvos“. Mūsų darbai pradžiugino bibliotekos darbuotojus ir negausius jos lankytojus.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-22

SUSITIKIMAS „NUTIESKIME DRAUGYSTEI TILTĄ“

 

Spalio 22 dieną „Drugelių“ grupės vaikai, susipažino su savo socialiniais partneriais „Varpelio“ mokyklos „Angeliukų“ grupės vaikais. Kadangi šiais metais negalėjome organizuoti bendro susitikimo lopšelyje-darželyje, veikla vyko nuotoliniu būdu. Vaikai, pamatę vieni kitus kompiuterio ekrane, mojavo, plojo ir draugiškai pasisveikino. „Drugelių“ ir „Angeliukų“ grupių auklėtiniai vieni kitiems prisistatė, papasakojo apie savo grupes, darželius, įdomias veiklas. Mūsų grupės vaikai draugams padeklamavo eilėraštuką „Namas“, vėliau drauge žaidėme žaidimą „Varna –Veronė“.
Susitikimas vaikams labai patiko, sutarėme matytis ir draugauti ateityje.

„Drugelių“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Rūta Žilinskienė ir Joalita Karnišovaitė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-20

 PRAMOGA „RUDENĖLIO KRAITĖ“

 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai jau eilę metų bendradarbiauja su mokyklos „Varpelis“, „Vaivoriukų“ grupės vaikais. Kadangi šiais metais negalėjome organizuoti bendro susitikimo, todėl spalio 20 dieną veikla vyko nuotoliniu būdu. „Vaivoriukų“ grupės vaikai pradėjo kurti kolektyvinį darbą ir perdavė „Pelėdžiukų“ grupės vaikams, kurie turėjo užbaigti draugų pradėtą darbą. Pasivaikščiojimo metu stebint spalvingus rudeninius medžius, buvo sukurtas kolektyvinis darbas „Rudenėlio kraitė“. Iš medžio lapų „Vaivoriukų“ grupės vaikai sukūrė pelėdžiuką ir pasiūlė užduotį – sugalvoti jam vardą. Smagiai organizavome Pelėdžiuko krikštynas, ir pavadinome Smalsiumi. Šie darbeliai puošia „Pelėdžiukų“ grupės rūbinėlę, o po to keliaus pas draugus į „Vaivoriukų“ grupę.
Lauksime kitų susitikimų su „Vaivoriukų“ grupės vaikais.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-19

SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS „10 000 ŽINGSNIŲ VIENI JUOKAI“

 

Spalio 19 d. „Drugelių“ grupės vaikai priėmė Sveikatiados projekto iššūkį „10 000 žingsnių vieni juokai“. Linksmai nusiteikę žingsniavome rudenėjančio Kupiškio miesto gatvėmis. Mojuodami besišypsantiems praeiviams, skaičiuodami pravažiuojančias mašinas, žvalgydamiesi į didžiulius pastatus, paėję greituoju ėjimu, pabėgioję, pažaidę, nepastebėjome, kaip nukeliavome 10 000 žingsnelių. Vaikai džiaugėsi, kad pasiekė užsibrėžtą tikslą.

„Drugelių“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Rūta Žilinskienė, Joalita Karnišovaitė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-15

UGDOMOJI VEIKLA „PRAKALBINKIME PIRŠTELIUS“

 

Stiprinant vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus „Bitučių“ grupės vaikai, spalio 15 dieną, dalyvavo veikloje „Prakalbinkime pirštelius“. Pirštukų žaidimai lavina vaikų smulkiąją ir stambiąją motoriką, pirštų judesių koordinaciją. Žaisdami pirštukų žaidimus („Kopūstėlis“, ,,Į svečius“, ,,Pirštukai sveikinasi“, ,,Kas namelyje gyvena?“) vaikai bandė pakartoti rankų judesius ir žaidimo žodžius, sekdami pasaką „Ropė“ vaikų pirštukai virto pasakos personažais. Organizuoti žaidimai žadino vaikų teigiamas emocijas ir žaismingą nuotaiką.

„Bitučių“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Gasiūnienė ir logopedė Eglė Čibiraitė-Mištolienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-15

KOREKCINĖ MANKŠTA „BASAKOJŲ PATREPSYNĖ“

 

Spalio 15 dieną „Zuikučių“ grupės vaikai dalyvavo projekto „Olimpinė karta“ programos „Olimpiniu saulės taku“ veikloje „Basakojų patrepsynė“. Vyko siužetinė korekcinė mankšta atramos ir judėjimo aparato stiprinimui, plokščiapėdystės profilaktikai. Vaikų dėmesį sužadino įtraukiantis kontekstas – pasaka, pagal kurios siužetą buvo parengtos tikslinės užduotys: pro medžių tankmę eiti siauru taku (gimnastikos suoleliu, apverstu gimnastikos suoleliu, ant grindų išvingiuotomis virvėmis), šokinėjant nuo akmens ant akmens pereiti klampią pelkę (abiem kojomis įšokti ir iššokti į/iš lankų), aukštai pašokus pasiekti plunksną – raktą, perduoti lauktuves žalčiui – atsisėdus pėdomis suimti kamuoliuką ir perkelti iš vienos dėžutės į kitą. Tik visiems drauge sėkmingai įveikus visas kliūtis, buvo pereita paslaptinga giria ir pažadintas miegantis žaltys. Laimingi vaikai skambant muzikai, laisvai judėjo, šoko savos kūrybos ir improvizacijos šokį.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Ina Mudurienė ir neformaliojo švietimo mokytoja Sandra Jakšienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-14

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLA ,,NYKŠTUKAI JUDA GREITAI IR LINKSMAI“

 

Spalio 14 dieną salėje vyko ,,Nykštukų“ grupės vaikų fizinio aktyvumo veikla ,,Nykštukai juda greitai ir linksmai“ (projekto „Olimpinė karta“, programos „Olimpiniu saulės taku“ tęsinys). Vaikai susipažino su sportui skirtais žaislais ir priemonėmis. Į ratą sustoti pakvietė Kirmėlytė, prie kurios buvo atlikti mankštos pratimai. Paskui visi linksmai judėjo išskleidę spalvotą parašiutą, rinkdami ir ridendami mažus kamuoliukus. Atlikdami ropojimo užduotį, išbandė minkštus kilimėlius ir tunelį.
Veikla vaikams patiko, visi džiaugėsi savo judėjimo galimybėmis.

„Nykštukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Gražina Damošienė ir Dangerūta Jakubkienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-10-08

PAŽINTINĖ KELIONĖ „TAKUČIU APLINK DARŽELĮ“

 

Saulėtą spalio 8 dieną mažieji ,,Nykštukų“ grupės vaikai susiruošė į pažintinę kelionę ,,Takučiu aplink darželį“. Dvimečiai mažieji mokėsi eiti su draugu vienas šalia kito. Eidami takučiu stebėjo auksinio rudens spalvas. Šalia darželio esančioje aikštelėje džiaugėsi suradę didelius medžius, slėpėsi už jų. Į kibirėlius rinko ir dėjo lapus, aptarė jų spalvas, dydžius. Bevaikščiodami aplink darželį surado krūmą, kuris kvietė pasidžiaugti ryškiais rudens spalvų lapais.
Linksmi ir truputį pavargę vaikai grįžo į darželį. Grupėje, auklėtojos padedami, gražiausius lapus sudėjo, kad sudžiūtų ir vėliau galėtų panaudoti darbeliams.

,,Nykštukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Gražina Damošienė ir Dangerūta Jakubkienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

Išmaniojo peliaus PATS laboratorija

 

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“.
2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės Violėtos Deksnienės (Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“) pagalba. Projekte dalyvauja keturios veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis ir Kupiškio mokykla „Varpelis“. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto veiklos prasidės 2020 m. vasario mėnesį veiklą tobulinančių mokyklų komandų mokymais. Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė.

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-25

SVEIKATOS SAVAITĖ

 

Rugsėjo 21–25 dienomis vyko „Sveikatos savaitė“. Gražus oras leido daugelį užsiėmimų organizuoti lauke. Pirmadienį – vaikai susipažino su įvairiomis sporto šakomis, grupėse aiškinosi, kas yra sveika gyvensena, sveikas žmogus. Antradienį skyrėme dviračių sportui. Didelė darželio bendruomenės dalis dalyvavo sportinėje pramogoje „Rieda dviratukas, vejasi paspirtukas“. Trečiadienį vaikai prisiminė krepšinio kamuolio valdymo elementus, žaidė krepšinį. Ketvirtadienį skyrėme futbolui. Esame dėkingi už profesionalią pagalbą ir pravestus užsiėmimus Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro bei „Ąžuolo“ krepšinio mokyklos treneriams. Savaitę baigėme žaisdami didaktinius žaidimus, dalyvaudami viktorinose, kalbėdami apie sveiką maistą ir sveiką gyvenimo būdą.
Ugdytiniams buvo pasiūlyti patrauklūs, jų žinias ir praktinius įgūdžius plečiantys kryptingi fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę skatinantys užsiėmimai, padedantys saugoti ir stiprinti fizinę sveikatą tenkinant saugumo, aktyvumo ir saviraiškos poreikius. „Sveikatos savaitės“ dienomis vaikai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius, ekologinio sąmoningumo pradmenis bei stiprino socialines kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-25

Popietė „Linksmieji pirštukai“

 

Pirštų žaidimai ir pasakėlės ypač naudingi ikimokykliniame amžiuje, kai vaikai pradeda mokytis piešti, rašyti. Jų metu akies žvilgsnis susiejamas su rankos judesiu, o tai svarbu patiems įvairiausiems įgūdžiams.
Rugsėjo 25 d. vyko popietė „Linksmieji pirštukai“, jos metu vaikai mokėsi žaisti pirštukinius žaidimus, kūrė kūrybinius darbelius iš akmenukų. Prie šviesos stalo dėliojo spalvingas mozaikas. Smagiausia veikla – piešti pirštukais, tai vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. Taigi pirštukų žaidimų padedama turtėja, lavėja vaikų kalba.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-22

SPORTINĖ PRAMOGA „RIEDA DVIRATUKAS, VEJASI PASPIRTUKAS“

 

Vykdydami projekto „Judukas liksmuoliukas“ suplanuotas veiklas (projekto „Judukas linksmuoliukas“ bendrai finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas, vykdymas) rugsėjo 22 dieną organizavome sportinę pramogą „Rieda dviratukas, vejasi paspirtukas“. Vyresniųjų grupių vaikai važinėjo ir lenktyniavo Krantinės g. ir K. Šimonio g. pėsčiųjų ir dviračių takais, o mažieji – darželio kieme. Neabejingi šiam renginiui buvo ir ugdytinių tėveliai, kurie aktyviai palaikė savo atžalas lenktyniaujant dviratukais bei paspirtukais. Vaikai ne tik smagiai leido laiką, bet ir įtvirtino žinias apie saugų eismą, stiprino pozityvų požiūrį į aktyvų poilsį lauke bei aplinkos neteršiančias transporto priemones, daugiau sužinojo apie dviračių sportą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-18

SAUGAUS EISMO SAVAITĖ „BŪK GATVĖJE ATSARGUS, ŠITO MOKYK IR KITUS“

 

Rugsėjo 14–18 dienomis lopšelyje-darželyje vyko saugaus eismo savaitė „Būk gatvėje atsargus, šito mokyk ir kitus“. Vaikai mokėsi ir prisiminė kelio ženklų pavadinimus, kelių eismo taisykles, piešė piešinius, vartė knygeles apie saugų eismą, žaidė siužetinius žaidimus. Auklėtiniai žiūrėjo filmą „Policijos bičiulio Amsio patarimai“, kuriame šunelis Amsis moko saugiai elgtis gatvėje. Apžiūrėję plakatų rinkinius „Saugus eismas“, aptarė įvairias situacijas.
Rugsėjo 18 dieną vaikus aplankė policijos pareigūnė Ineta Baronaitė, kuri pasakojo kaip saugiai pereiti gatvę ir kokius ženklus reikia pažinti. Pareigūnė priminė saugaus elgesio taisykles gatvėje, kelyje, paaiškino kaip reikia elgtis tamsiu paros metu ar važiuojant automobiliu. Policijos bičiulis Amsis pakvietė priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikus prie pėsčiųjų perėjos pakartoti saugaus eismo taisykles ir kartu pereiti gatvę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-11

PROJEKTAS „JUDUKAS LINKSMUOLIUKAS“

 

Antrus metus vykdome projektą „Judukas linksmuoliukas“ (Projekto „Judukas linksmuoliukas“, bendrai finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas, vykdymas). Praėjusiais 2019–2020 mokslo metais populiarinome krepšinį. Į projekto organizuojamas veiklas buvo įtraukti visi lopšelio-darželio vaikai, vaikų tėvai, pedagogai ir kiti bendruomenės nariai. Džiaugiamės gausiu dalyvių skaičiumi ir įvykusiomis veiklomis.
Pabaigę pirmąjį etapą bei pateikę tarpinę ataskaitą gavome ir dalį lėšų, kurias panaudojome įsigydami sporto inventorių: dviratukus, paspirtukus, triratukus, dviračių stovus ir šalmus. 2020–2021 mokslo metais pradėjome antrą projekto etapą. Vaikus supažindinsime su dviračių sportu, vykdydami suplanuotas veiklas populiarinsime šią sporto šaką.
Rugsėjo 7–11 dienomis buvo organizuotos rytmečio mankštos „Rieda ratai rateliukai“. Auklėtiniai atliko pusiausvyros, koordinacijos, raumenų jėgos lavinimo pratimus. Grupėse vyko pokalbiai apie dviratukus, paspirtukas, kaip jais naudotis, kuo jie naudingi. Vaikai žiūrėjo mokomąjį filmuką apie dviračių gamybą ir vaizdo įrašą apie velomaratoną. Žaidė įvairius siužetinius žaidimus, išbandė savo jėgas važiuojant dviratukais. Pagal sudarytą veiklų tvarkaraštį, dar bus vykdomos tokios veiklos: sportinė pramoga „Rieda dviratukas, vejasi paspirtukas“, judriosios valandėlės „Mano draugas – dviratis“, sporto šventė „Važiuoju su vėjeliu“. Įgyvendinant projektą fizinis ugdymas tampa patrauklesnis, modernesnis, stiprinama sveikatos saugojimo kompetencija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-09

KŪRYBINĖ VEIKLA „ČIA TAŠKIUKAS, TEN TAŠKIUKAS IR IŠEINA PIEŠINUKAS“

 

Mažus ir didelius akmenukus ant žemės matome kasdien, tačiau dažnai nekreipiame į juos dėmesio, nepagalvojame, kad tai gali būti netradicinė ugdymo priemonė, ant kurios galima piešti.
Rugsėjo 9 dieną, piešimą ant akmenukų išbandė „Drugelių“ grupę lankantys vaikai. Apžiūrėję akmenėlio formą, suradę panašumų su aplinkos detalėmis, vaikai ėmėsi darbo. Truputis fantazijos, kantrybės ir akmenėlis – tikras meno kūrinys. Tačiau toks piešimas buvo tikras iššūkis, mat akmenukai, skirtingai nei popierius, yra įvairių formų ir turi nelygų paviršių. Dideli ir maži, iškilę ir įdubę, su skylutėmis ir įvairias išraitymais. Lengviausiai vaikams sekėsi akmenukus taškuoti.
Vaikai padarė išvadą, kad piešti ant popieriaus lapo lengviau, bet ant akmenėlio įdomiau.

„Drugelių“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Joalita Karnišovaitė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-09-01

ŠVENTINIS RYTMETIS „SVEIKAS, DARŽELI“

 

Rugsėjo 1-oji didelį būrį vaikučių sukvietė į mūsų darželio grupes. Vieni jų čia žengė pirmą kartą, gal kiek nedrąsiai, o kiti – pasiilgę draugų, savo auklėtojų, skubėjo kuo greičiau susitikti, pabendrauti, pažaisti. Kiekvienoje grupėje vaikų laukė auklėtojų paruoštos staigmenos ir siurprizai. Nuo pat ankstyvo ryto darželio kiemas buvo pilnas vaikiško juoko, susijaudinusių širdelių plakimo, muzikos garsų bei mielo šurmulio.
Rugsėjis žengė naują žingsnį, dovanojo mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos

..............................................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................................

 

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

 

Primename, kad kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra vaiko sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė asmens sveikatos priežiūros specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose:
1. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. popierinės pažymos nebeišrašomos.
2. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. statistinės apskaitos forma Nr.027-1/a ,,Vaiko sveikatos pažymėjimas‘‘ pakeista į elektroninę statistinės apskaitos formą Nr.E027-1 ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas‘‘, todėl Vaiko sveikatos pažymėjimai bus tik elektroninės formos ir į darželį pristatyti popierinės formos nereikės.
Visi duomenys, susiję su Vaiko sveikatos pažymėjimu, tvarkomi elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas ar odontologas, duomenis apie vaiko sveikatos būklę įveda į elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą. Taip užtikrinamas sveikatos duomenų konfidencialumas, o ugdymo įstaiga gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pvz., dėl alergijos ar lėtinių ligų) ar kokios būtų specialiosios rekomendacijos vaikui, sergančiam lėtine liga (pvz., cukriniu diabetu, bronchine astma ir kitomis).
Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Vaikai lankyti ugdymo įstaigą galės tik su galiojančiais sveikatos pažymėjimais.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad pratęsė mokinių (vaikų), kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų pabaigos (2020-12-31). Kitais atvejais vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti iki rugsėjo 1 d. Vaikams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekamai ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka.
Savo vaiko sveikatos pažymėjimą peržiūrėti, jei reikia atsispausdinti, galite prisijungus prie www.esveikata.lt portalo.
Prašome iš anksto pasirūpinti savo vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, nelaukti paskutinių dienų, nes dėl ribotų gydymo įstaigų paslaugų teikimo apimčių, gali būti sudėtinga patekti pas gydytojus.

Visuomenės sveikatos specialistė
Daiva Valienė

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-06-30

INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

Darželis nedirbs nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.
Rugpjūčio mėn. dirbs „Pelėdžiukų“, „Boružėlių“, „Drugelių“ ir „Zuikučių“ grupės.

Lauksime grįžtančių!

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-06-22

PROJEKTAS „JUDUKAS LINKSMUOLIUKAS“

 

2019–2020 m. m. įgyvendindami ilgalaikį projektą „Judukas linksmuoliukas“ (bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra) ir siekdami populiarinti krepšinį, numatėme ir įvykdėme tokias veiklas: fizinio aktyvumo valandėlės „Kamuolio valdymo technikos elementai“, popietė „Aukščiau už tėtį“, popietė „Snaiperio ranka“, sportinė pramoga „Bumbsiukas“, sporto šventė „Oranžinis sūkurys“. Sportinė pramoga „Bumbsiukas“ vyko karantino metu. Nuotoliniu būdu organizuota veikla mus dar labiau suvienijo, suteikė džiaugsmo ir priminė, kad krepšinis tikrai populiari sporto šaka, nes į pasiūlytą sportinę pramogą aktyviai įsitraukė visa darželio bendruomenė.
Birželio 19 dieną užbaigėme šių mokslo metų projekto įgyvendinimą gražia sporto švente „Oranžinis sūkurys“ (žr. „Fotoakimirkos“).
Įgyvendinant 2019–2020 m. m. veiklas buvo užtikrintas auklėtinių poreikis žaisti krepšinį. Vaikai patyrė judėjimo džiaugsmą, rungtyniavimo azartą, ugdėsi olimpines vertybes: pagarbą, draugystę, asmeninį tobulėjimą, lavino kūno koordinaciją, taiklumą. Sporto šventės „Oranžinis sūkurys“ veiklose, tobulino išmoktus judesius, ugdėsi draugiškumą, patyrė daug teigiamų emocijų.
2020–2021 m. m. tęsime projekto vykdymą ir populiarinsime dviračių sportą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

 

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-06-12

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLA „SPORTAS SVEIKATA – SPORTAS NUOTAIKA GERA“

 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai sėkmingai dalyvauja projekto „Olimpinė karta“ programoje „Olimpiniu saulės taku“ veikloje.
Birželio 11d. ryte, sportiškai nusiteikę, vaikai rinkosi į sporto aikštelę, kur jų laukė paruoštas įvairus sportinis inventorius fizinei aktyvumo veiklai „Sportas sveikata – sportas nuotaika gera“. Veiklą pradėjome linksma mankšta su balionais, o vėliau vaikų laukė judrieji žaidimai. Daug džiaugsmo vaikams suteikė žaidimas „Ryklys“, kur reikėjo pademonstruoti vikrumą, greitį, orientaciją. Žaidė „Mini boulingą“, turėjo iš pirmo karto su kamuoliu numušti kėglius, tai reikalavo rankos taiklumo. Žaisdami žaidimą „Gėlių pieva“ vaikai ne tik stengėsi aktyviai judėti, lenktyniauti su draugu, bet ir surinkti kuo daugiau „gėlių“.
Nebuvo laimėtojų ir pralaimėjusių, bet ši smagi sportinė veikla, suteikė vaikams daug džiugių emocijų ir įtraukė visus į sveikatai naudingą judėjimą.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-06-09

SPORTINĖ VEIKLA „BASŲ KOJYČIŲ TAKELIU“

 

Birželio 9 dieną „Drugelių“ grupės vaikai dalyvavo projekto „Olimpinė karta“ programos „Olimpiniu saulės taku“ veikloje „Basų kojyčių takeliu“. „Drugelių“ grupės auklėtojos dideliam vaikučių džiaugsmui pagamino sveikatingumo takelį skirtą basoms kojytėms, kurios išbandė visus malonumus. Nedrąsiai žengiant pirmus žingsnelius, o apsipratus net ir bėgant vaikai masažavo savo pėdutes. Sveikatingumo tako nauda didelė: vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais bei dirginant padus, masažuojamos kojos. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Taip pat stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra. Kartu tai labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė.
Džiaugiamės, kad vaikams patiko nauji potyriai, buvo linksma sportuoti drauge.

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Joalita Karnišovaitė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

Dėl vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo 2020 m. gegužės 18 d.

 

Kupiškio rajono savivaldybės atliktos apklausos metu 117 vaikų tėvai nurodė, jog šeimai yra būtinybė nuo 2020 m. gegužės 18 d. vesti vaiką į lopšelį – darželį.

Informuojame, jog nuo 2020 m. gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kai vaikai ugdomi įstaigoje, bus organizuojamas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ir Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. Planuojama, jog kiekvienoje įstaigoje veiks po 3 grupes.

Jei atsiras būtinybė minėtas įstaigas gegužės mėn. lankyti ir tiems vaikams, kurių tėvai nebuvo pareiškę noro vesti vaikus į lopšelius-darželius nuo gegužės 18 d., prašome likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki lankymo pradžios dienos informuoti įstaigos direktorius nurodytais telefonais:
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė‘‘ direktorė Danutė Staišiūnienė, tel. 8-615-80673;
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė‘‘ direktorė Danguolė Koženiauskienė, tel. 8-613-97326;
Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ direktorė Daiva Pečiukėnienė, tel. 8-620-92065.
 

Išankstinė informacija apie įstaigą pradedantį lankyti vaiką reikalinga tam, kad būtų užtikrinamas pakankamas veikiančių grupių, darbuotojų skaičius, maisto produktų užsakymas valgio gamybai.

Išankstinis informavimas yra laikinas. Ugdymo įstaigoms grįžus prie įprasto darbo ritmo, tokių informavimo procedūrų nereikės.

Organizuojant vaikų priėmimą ir ugdymą privaloma užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų‘‘ nustatytus reikalavimus.

Privalu laikytis šių nustatytų reikalavimų:
1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kitos šeimos asmenų.
2. Vaikai pasitinkami prie įėjimo į įstaigą lauko durų, jiems matuojama temperatūra, vaikų tėvai, kiti teisėti jų atstovai į įstaigą įleidžiami tik palydėti vaiką iki grupės, kurioje jis ugdomas, persirengimo patalpų durų.
3. Kasdienis vaikų priėmimas į įstaigas vykdomas nuo 7.00 iki 8.00 val.
4. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘, 80 punkte, į įstaigą nepriimami.

2020 m. gegužės mėn. vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą nevykdomas Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje.

Iki 2019-2020 m. m. pabaigos Savivaldybės mokyklose ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

 

Daugiau: https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/del-ugdymo-pagal-ngu7.html

..............................................................................................................................................................................................

 

Kupiškio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas (lopšelius-darželius „Saulutė“, „Obelėlė“, mokyklą „Varpelis“) lankančių vaikų tėvų apklausa

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

Siekiame įvertinti realų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugų, teikiamų tiesiogiai, ugdymo institucijose, nuo 2020 m. gegužės 18 d. poreikį ir tam tinkamai pasiruošti, todėl prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Informacija nebus viešinama, ji bus naudojama tik tarnybiniams tikslams.

Apklausa:

https://apklausa.lt/f/kupiskio-miesto-ikimokyklinio-ugdymo-istaigas-lopselius-darzelius-saulute-8zvmlz4.fullpage

Atsakymų laukiame iki 2020 m. gegužės 12 d. (imtinai).

..............................................................................................................................................................................................

 

Dėl vaikų priežiūros organizavimo

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ bei vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ nuo 2020 m. gegužės 4 d. paskirtas išimtiniais atvejais užtikrinti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą ir maitinimą.

 

Prašymai (PRAŠYMO FORMA), pasirašyti vaiko tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, ir papildomi dokumentai teikiami el. paštu savivaldybe@kupiskis.lt. Kartu su prašymu dėl vaiko priežiūros paslaugos institucijoje būtina pateikti abiejų vaiko tėvų (išskyrus atvejus, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų – kitas miręs, vaiką augina vieniša mama, teismo sprendimu apribota vieno iš tėvų valdžia), kitų teisėtų vaiko atstovų darbdavių pažymas, patvirtinančias, kad į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) darbo vietoje privalo atlikti abu tėvai (išskyrus atvejus, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų – kitas miręs, vaiką augina vieniša mama, teismo sprendimu apribota tėvų valdžia), bei darbo grafikus.

Siekiame įvertinti realų priežiūros paslaugos poreikį ir tam tinkamai pasiruošti, todėl, jeigu pageidaujate, jog Jūsų vaikas įstaigą pradėtų lankyti ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 4 d., prašymą ir papildomus dokumentus turite pateikti iki balandžio 29 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos: https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/del-vaiku-prieziuros-organizavimo.html

 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu karantino metu (kovo 30 d. – balandžio 27 d.)

 

Informuojame Jus, kad dėl koronaviruso grėsmės Lietuvoje įvestas karantinas pratęstas iki balandžio 13-osios, todėl vaikai kovo 30 – balandžio 27 dienomis bus ugdomi nuotoliniu būdu.


Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu planas (pdf) >>

 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (pdf) >>

 

Informacija teikiama telefonu 8 615 80 673.

Direktorė Danutė Staišiūnienė

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-04-23

SPORTINĖ PRAMOGA „BUMBSIUKAS“

 

Balandžio 23 dieną didelė dalis lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės dalyvavo sportinėje pramogoje „Bumbsiukas“, siekti rekordo kuo ilgiau mušinėti kamuolį (projekto „Judukas linksmuoliukas“ bendrai finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdymas).
Džiaugiamės visais, dalyvavusiais šioje veikloje. Džiaugiamės ne tik darželio vaikais, bet ir jų šeimų nariais: tėčiais, mamomis, vyresniais ir jaunesniais broliukais ar sesutėmis. Smagu, kad buvo įtraukti netgi giminės ar kaimynai. Sportinė pramoga „Bumbsiukas“ buvo vykdoma ir namuose, ir lauke: savo kiemuose, sporto aikštelėse. Rekordai yra keli: jauniausiai dalyvei tik vieneri metukai, mažiausiųjų rekordas yra noras žaisti ir sumušti kamuoliu bent kartelį. Ilgiausias užfiksuotas mušinėjimo laikas – 48 minutės.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems sportinėje pramogoje „Bumbsiukas“: mušinėjusiems kamuolį ir veiklą fiksavusiems filmuojant, fotografuojant ir talpinant facebook grupėse. Nuotoliniu būdu organizuota veikla mus visus suvienijo, suteikė džiaugsmo ir priminė, kad krepšinis tikrai populiari sporto šaka.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Dangerūta Jakubkienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-03-10

KOVO 11-AJAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – 30 METŲ

 

Kovo 10 d. paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė kvietė šią dieną paminėti su laisvės vėjo malūnėliais, kaip valstybės atkūrimo bei augimo simboliu. Grupėse vaikai gamino trispalvius vėjo malūnėlius, aptarė kaip Lietuva tapo veržlia ir modernia valstybe. Išskubėję į lauką papuošė darželio kiemą vėjo malūnėliais sudėliodami valstybės vėliavą.

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Gražina Damošienė ir Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-03-06

DRAUGIŠKOJI SEU OLIMPIADA „DRAMBLYS“

 

Kovo 2-6 d. „Pelėdžiukų“ grupėje vyko draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“. Olimpiados metu buvo ugdomos pagrindinės socialinės emocinės kompetencijos: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingų sprendimų priėmimas. Olimpiados metu vaikai mokėsi, kaip reikia elgtis kai supyksti, kaip spręsti konfliktus, atpažinti ir pavadinti emocijas, vaikai svarstė kada jie būna laimingi, liūdni, kas suteikia džiaugsmo, kas liūdina. Auklėtiniai susidomėję dalyvavo pedagogių vedamuose užsiėmimuose: „Draugystės gėlė“, „Nupiešk emociją“, „Aš jaučiuosi“, „Aš liepiu“, „Stop“.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-25

UŽGAVĖNĖS

 

Nesulaukėme žiemos,
Nors ją kvietėm nuolatos.
Ką dabar reikės daryti?
Nėr žiemos, tai ką varyti?
Ogi kepsime blynus,
Kviesim saulę į svečius
Paprašysim, kad jinai
Mums šypsotųsi dažnai.
Vasario 25 dieną „Saulutės“ vaikų lopšelyje-darželyje buvo švenčiamos Užgavėnės. Kanapinis su Lašininiu, lydimi „Pavasario pranašo“ aplankė visas grupes: žaidė, „kepė blynus“, galynėjosi, surinko visus „blogiukus“, kuriuos sudegino ant užkurto laužo.
Belieka laukti saulėto, šviesaus ir šilto pavasario.

Muzikos mokytoja Laimutė Gronskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-25

EDUKACINIS RYTMETIS „AŠ SKAITAU“

 

Vaikai iki 7 metų pasižymi viena puikia savybe – jie mėgsta fantazuoti, todėl džiaugiasi, kai tėtis, mama ar auklėtoja jiems paskaito knygą. Kaip pažadinti vaiko norą pačiam imtis knygos ir ją skaityti?
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikai intensyviai ruošėsi pademonstruoti savo skaitymo įgūdžius ir vasario 25 d. rytmetį atkeliavo į Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyrių. Vaikų laukė paruoštos užduotys ir knygos, kiekvienas norintis galėjo pademonstruoti savo gebėjimus. Vieni ramiai vardino raides, kiti tyliai jungė jas į trumpus skiemenis, o drąsiausi aiškiai ir raiškiai skaitė naujai matomą tekstą. Nugalėti baimes ir kopti į žinių aukštumas nėra paprasta, tam reikalingas visų suaugusių palaikymas ir pritarimas. Bibliotekos darbuotojos uoliai talkino ir drąsino vaikus, o rytmečio pabaigoje visi buvo apdovanoti spalvingais padėkos raštais ir vaikiškomis knygelėmis. Kad ir kaip buvo sunku susikaupti, visi liko laimingi, lyg būtų nugalėję didžiausią slibiną – skaitymo baimę. Tikėkimės, kad pasiryžimas išmokti skaityti niekur nedings.

„Boružėlių“ grupės mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-18

SMAGŪS BANDYMAI VAIKAMS

 

Vaikai mėgsta tyrinėti, eksperimentuoti, analizuoti, stebėti artimiausią aplinką ir tikėti didžiausiais stebuklais.
Vasario 18 dieną Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus bibliotekos darbuotoja Laimutė Kliopkinienė supažindino ir leido pasidžiaugti įvairiais eksperimentais. Labiausiai vaikams patiko ugnikalnis, linksmasis vaiduokliukas, vandenyje žydinčios gėlės ir paslaptingi raštai piešiami su pienu ant balto popieriaus lapo. Visos gudrybės slepiasi knygose, tereikia pasidomėti ir pabandyti.

„Boružėlių“ grupės mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-18

VEIKLA „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI“

 

Vasario 18 dieną, „Pelėdžiukų“ grupėje vyko veikla „Žaidžiu ir mokausi“, jos metu naudojome šviesos stalus ir magnetinę lentą. Vaikai atliko keletą užduočių, kuriu metu reikėjo skaičiuoti, pavadinti skaičius, įvardinti ir suskirstyti spalvas į kibirėlius. Vaikams puikia sekėsi atpažinti ir ant šviesos stalo sudėti pasakų siužetą, pasekti pasaką.
Smagiausia žaisti prie šviesos stalų buvo panaudojant įvairias priemones ir kurti įvairius darbelius, paveikslus. Vaikai sukūrė originalių darbelių.
Auklėtiniai dalyvaudami šioje veikloje ne tik patobulino kūrybiškumo, meninės raiškos, estetinio suvokimo pasiekimų sričių įgūdžius, bet patyrė ir daug teigiamų emocijų.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-14

RYTMETIS „PASIPUOŠIU AŠ IR TU, ŠOKSIM LIETUVAI KARTU“

 

Vasario 14 d. (penktadienį) iš pat ryto, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų drabužėliais, darželyje minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Priešmokyklinio ugdymo grupės mergaitės padeklamavo eilėraštuką apie Lietuvą. „Nykštukų“ ir „Bitučių“ grupių vaikai buvo pasipuošę geltonos spalvos drabužėliais ir pašoko saulės šokį. „Zuikučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai buvo apsirengę žaliai, jie šokyje vaizdavo Lietuvos miškus, laukus ir pievas. „Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“ grupių akcentas buvo raudonas. Jie šoko pagal M. Mikutavičiaus dainą ,,Aš labai myliu Lietuvą“, dalinosi meile bei šiluma.

Lietuvos gimtadienį šventėme spalvingai, žaismingai ir linksmai.

„Zuikučių“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Dangerūta Jakubkienė ir Ina Mudurienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-13

 POPIETĖS „SNAIPERIO RANKA“

 

Vasario 11–13 dienomis Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyko fizinio aktyvumo popietės „Snaiperio ranka“ (Projekto „Judukas linksmuoliukas“ bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135 vykdymas). Dalyviai: „Zuikučių“, „Boružėlių“, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai, tėvai, pedagogai. Kasdien vis kitos grupės bendruomenė dalyvavo krepšinio kamuolio metimo taiklumo varžybose. Dalyvavimas popietėse „Snaiperio ranka“. pareikalavo taiklumo, susikaupimo bei atidumo. Salė aidėjo nuo smagaus vaikų klegesio, linksmų padrąsinančių šūksnių.
Ačiū visiems dalyvavusiems, komandas palaikiusiems sirgaliams bei visiems krepšiniui neabejingiems.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Ina Mudurienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-07

KŪRYBINIS PROJEKTAS ,,SPALVOTI LEDINIAI SENIAI BESMEGENIAI“

 

Sausio 27 – vasario 7 dienomis ,,Nykštukų“ grupėje vyko kūrybinis projektas ,,Spalvoti lediniai seniai besmegeniai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams žaidžiant pajusti kūrybos džiaugsmą, tenkinti pažintinius poreikius tyrinėjant, išbandant naujus pažinimo būdus. Suradę grupėje senį besmegenį kalbėjome apie žiemą, kuri šiais metais neturi sniego ir vaikai negalėjo lauke nulipdyti tikro sniego senio.
Panaudodami maisto medžiagas (krakmolas ir aliejus) sukūrėme dirbtinį sniegą, iš kurio pabandėme nulipdyti senį besmegenį. Maišeliuose sušaldę vandenį, tyrinėjome ledo gabaliukus, juos sudėjome į stiklainį ir stebėjome kaip greit jie ištirpo ir vėl virto vandeniu. Panaudodami įvairias piešimo priemones, antrines žaliavas sukūrėme daug įvairių darbelių. Surengėme parodą ,,Mes nulipdėm sniego senį“. Vieną dieną išėję į darželio kiemą pagaliau suradome užšalusias vandens balutes. Iš ledo gabalėlių vaikai dėliojo figūras, stebėjosi, koks tas ledas slidus ir šaltas.
Vaikai džiaugėsi savo darbeliais, rodė tėveliams ir pasakojo, kaip įdomu draugauti su sniego seniu.

„Nykštukų“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Gražina Damošienė ir Dangerūta Jakubkienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-06

EDUKACINĖ VEIKLA NETRADICINĖJE APLINKOJE „KUR ANTYTĖS KREKSI?“

 

Nutarę aplankyti žiemojančias antytes, vasario 6 dieną „Bitučių“ grupės vaikai nukeliavo iki Henriko Orakausko skulptūros fontano „Baltų pasaulio medis“. Pakeliui užsukome į parduotuvę „Maximą“, nupirkti antytėms lauktuvių – pačio skaniausio batono. Tačiau nuėję prie tvenkinio neradome nei vienos antytės. Vaikai užlipę ant tiltuko pastebėjo, kad tvenkinys padengtas ledeliu ir nusprendė, kad antytės tikriausiai bus išskridusios prie upės, nes vaikščioti ant ledo joms šalta.
Kitą dieną nuėję prie Kupos upės radome didžiulį būrį ančių. Visi labai apsidžiaugėme. Smagu buvo stebėti plaukiojančius, krypuojančius ir lesančius paukščius, kurie noriai priėmė mūsų atneštas lauktuves. Aiškinomės, kodėl antys žiemoja Lietuvoje, ką jos lesa, kuo skiriasi patelės ir patinėliai, daug įvairių klausimų iškilo vaikams stebint paukščius.
Veikla netradicinėje aplinkoje vaikams buvo įdomi, suteikė teigiamų emocijų, labiau įsiminė perteikiama informacija.

„Bitučių“ grupės mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Gasiūnienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-05

VISI SKIRTINGI, BET STIPRŪS KARTU

 

Vasario 5 dieną „Nykštukų“ ir „Zuikučių“ grupių vaikai susirinkę darželio salėje kartu aktyviai ir linksmai sportavo – vyko sportinės varžybos „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“ (Olimpinio ugdymo projekto ,,Olimpinė karta“ veiklos programos „Olimpiniu saulės taku“ vykdymas). Vaikai ,,atvyko į miestą“, kuriame turėjo įveikti įvairias kliūtis. Pirmiausia visi pasivaikščiojo tarp namų (įvairių dydžių minkštos kaladės), ėjo tiesiais ir vingiuotais takeliais, važinėjo automobiliais, lėtai ir greitai. Naudodami estafečių žymeklius, vaikai imitavo gatvių žibintus, atliko įvairius pratimus rankoms ir liemeniui. Pamatę daug balučių (virvutės su magnetu), šokinėjo jose ir aplink jas. Susidžiovinę batukus, visi nuskubėjo į vaikų žaidimo aikštelę, kurioje linksmai žaidė su spalvotais kamuoliukais: juos ridinėjo, rinko, ir grupavo pagal atitinkamas spalvas. Paskui vaikai sustoję ratu pailsėjo: ramiai pakvėpavo, atpalaidavo rankas ir kojas, vieni kitus pasveikino suplodami rankomis.
Veikla vaikams buvo naudinga mokantis pakantumo, draugiškumo bei lavinant savo fizines galias.

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Ina Mudurienė, Gražina Damošienė, Dangerūta Jakubkienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-02-04

UGDOMOJI VEIKLA „MOKOMĖS MATEMATIKOS KARTU SU MAMA“

 

Vaikų ugdymas yra atviras procesas, kuriame aktyviai dalyvauja mokytojai ir tėvai. Martyno mama Laura vasario 4 dieną priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupėje pravedė matematikos užsiėmimą. Vaikai dirbo komandose, pratinosi drauge spręsti užduotis, mokėsi parašyti teisingai atsakymus ir surasti paliktas klaidas. Už kiekvieną atliktą darbą vaikai gaudavo taškus, kuriuos vėliau susumavo ir išsiaiškino nugalėtoją.
Mokytis matematikos rungtyniaujant – sudėtinga, bet vaizdingos priemonės ir užduočių įvairovė sudomino vaikus, skatino juos išlaikyti dėmesį ir susidūrus su sunkumais, nepasiduoti. Laimėjo visi, kurie netingėjo dirbti ir norėjo laimėti.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

Projektas „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“

 

Pasirašytas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

2019 m. lapkričio 26 d. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Danutė Staišiūnienė ir UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“ atstovas Andrius Džiaugys pasirašė Fotovoltinės jėgainės įrangos ir darbų pirkimo-pardavimo sutartį. Bendra sutarties vertė – 20020,15 Eur (dvidešimt tūkstančių dvidešim eurų 15 ct). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra suteiks Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ 16016,12 Eur (šešiolika tūkstančių šešiolika eurų 12 ct) subsidiją. Likusią išlaidų dalį – 4004,03 Eur sumokės Kupiškio rajono savivaldybė.
Projektas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr.D1-325 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo“ sprendimą.
Projekto tikslas – saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas. Saulės šviesos energija fotomodulių pagalba surenkama ir inverterių pagalba paverčiama buityje naudojama elektros energija. Esant jos pertekliui, energija atiduodama į AB „ESO“ tinklus. Energijos kiekį suskaičiuoja dviejų krypčių skaitiklis, kurio pagalba bus matoma, kiek elektros energijos atiduota į tinklus „pasaugoti“, kiek susigrąžinta ir panaudota. Tokiu būdu elektros energijos sukaupimas dienos ar vasaros metu leis pasinaudoti energija tamsiu paros metu arba žiemos laikotarpiu. Planuojama, kad visa fotoelektrinėje pagaminta energija (apie 18 MWh per metus) bus sunaudojama Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ poreikiams. Tokiu būdu bus sutaupomos lėšos, sumažės į aplinką išmetamų dujų kiekis.

Projekto įgyvendinimas prasidės 2020 m. vasario mėn.

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-30

POPIETĖ „AUKŠČIAU UŽ TĖTĮ“

 

Sausio 30 d. darželyje vyko projekto ,,Judukas linksmuoliukas“ popietė ,,Aukščiau už tėtį“, dėjimo iš viršaus varžybos (projekto „Judukas linksmuoliukas“ bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdymas). Dalyvavo „Nykštukų“, „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai, jų tėveliai, broliai ar sesės, netgi močiutės ir, žinoma, auklėtojos. Veikla prasidėjo mankšta: buvo atlikti pratimai rankoms, liemeniui, kojoms. Paskui vyko žaidimai – estafetės su krepšinio kamuoliais: vaikai metė į mažus krepšius, o tėčiai, mamos ar močiutės – į didelius. Svarbiausia popietės dalis – dėjimo iš viršaus varžybos ,,Aukščiau už tėtį“. Vaikai sėdėdami tėveliams ant pečių dėjo kamuolį į didelį krepšį. O linksmiausia dalis buvo „Žaidimo 3 prieš 3“ varžybos, kuriose dalyvavo „Nykštukų“ ir „Drugelių“ tėčių komandos ir kurios baigėsi lygiosiomis. Pabaigoje buvo ramus žaidimas sėdint.
Popietė buvo linksma, įtraukianti ir labai sportiška.

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Dangerūta Jakubkienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-30

KŪRYBINĖ VEIKLA SU TĖVELIAIS „KARTU SU TĖVELIU“

 

Sausio 30 dieną „Drugelių“ grupės tėveliai noriai rinkosi į grupę bendrai veiklai su vaikučiais.
Junos tėvelis padarė mašinų trasą ir pasiūlė vaikučiams ir tėveliams smagiai praleisti laiką kartu ir pasigaminti mašinėles iš antrinių žaliavų. Grupė išties virto „mašinų gamykla“: vieni triūsė konstruodami korpusą, kiti tvirtindami ratus prie ašies, svarbiausia, kad automobilis greitai riedėtų.
Galiausiai pavyko – mašinos lydimos džiugių vaikų šūksnių smagiai skriejo trasa. Visus žavėjo išradingi tėveliai, kurių rankomis buvo sukurti šaunūs mašinų modeliukai.
Tėveliai įstaigoje labai laukiami. Tik kartu mes galime geriau pažinti vieni kitus ir siekti kokybiško vaiko ugdymo(si).

„Drugelių“ grupės mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Joalita Karnišovaitė ir Rūta Žilinskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-29

SPORTINĖ PRAMOGA „SNIEGO POKŠTAI“

 

Sausio 29 dieną ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ ir priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupių vaikai dalyvavo projekto „Olimpinė karta“ programos „Olimpiniu saulės taku“ sportinėje pramogoje „Sniego pokštai“. Nesulaukus sniego, sportinę pramogą teko perkelti į salę. Kūrėme žiemos peizažą ir ridenome baltus kamuolius, slidinėjome ant plastmasinių kaladžių, dalyvavome estafetėse nešdami ir perduodami kamuolius savo draugams. Didžiausią džiaugsmą vaikai patyrė pradėję mėtytis popieriaus gniūžtėmis. Prasidėjo tikra sniego pūga, kuri suteikė vaikams daug teigiamų emocijų. Smagiai praleistas laikas šiek tiek numalšino mūsų liūdesį, kad žiema taip ir nepasirodė mūsų kieme.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė, ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Nijolė Skaburskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-24

FIZINIO AKTYVUMO VALANDĖLĖS „KAMUOLIO VALDYMO TECHNIKOS ELEMENTAI“

 

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ įgyvendinant ilgalaikį projektą „Judukas linksmuoliukas“ (projekto „Judukas linksmuoliukas“ bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdymas), sausio 20–24 dienomis vyko pirmosios numatytos veiklos – fizinio aktyvumo valandėlės „Kamuolio valdymo technikos elementai“. Veiklose dalyvavo visų grupių vaikai ir pedagogai. Viso 96 dalyviai. Ir patys mažiausieji „Nykštukų“ grupės vaikai, ir vyriausieji „Boružėlių“ grupės vaikai, smalsiai ištyrinėję naująjį sporto inventorių, nekantravo su juo veikti, žaisti. Dalyvaudami organizuotose veiklose, vaikai susipažino su pagrindinėmis krepšinio žaidimo taisyklėmis, aktyviai judėjo, mokėsi perduoti kamuolį, gaudyti, mušinėti, mesti į krepšį. Žaisdami komandinius žaidimus, ugdėsi bendravimo ir komandinio bendradarbiavimo įgūdžius. Džiaugiamės, kad įsigytos priemonės yra kokybiškos ir patrauklios vaikams. Jomis naudosimės ir toliau tęsdami šio projekto vykdymą. O į kitas veiklas pakviesime ir tėvelius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Ina Mudurienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-23

GYVŪNIJOS PASAULYJE

 

Sausio 23 dieną, priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikai gilino savo žinias apie gyvūnus, jų mitybos įpročius, gyvenimo būdą. Žaisdami su „SMART“ interaktyvia lenta bandė surasti ir atpažinti gyvūnus paveikslėliuose, grupavo juos ir rūšiavo pagal mitybos ir gyvenimo principus. „SMART“ lentos paviršiumi slydo neklusnūs piršteliai, nešdami paveikslėlius iš vienos vietos į kitą. Džiugūs atradimai ir prasmingai praleistas laikas, lavino vaikų pažinimą, gebėjimą spręsti problemas, ieškoti naujų sprendimo būdų.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-17

TRADICINĖ MENŲ SAVAITĖ

 

Sausio 13–17 dienomis vyko tradicinė menų savaitė „Dainuoju, piešiu, šoku, vaidinu“. Savaitės pradžioje „Boružėlių“ grupės vaikai suvaidino muzikinę pasaką „Miegančioji gražuolė“ ir pakvietė dalyvauti menų savaitės renginiuose. Šokiais visus pakerėjo Kupiškio kultūros centro pramoginių šokių kolektyvas „AMRITA“ bei mūsų lopšelio-darželio „Zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių mažieji šokėjėliai. Meno mokyklos mokiniai mums padovanojo puikų koncertą. Vaikams buvo įdomu pamatyti įvairius muzikos instrumentus, išgirsti jų skambesį. Savaitės viduryje išbandėme netradicinius piešimo būdus. Taip pat sulaukėme solistų iš P. Matulionio progimnazijos pradinių klasių dainavimo studijos, vokalinio ansamblio „ICE CREAM“ ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“. Drąsiai dainavo ir mūsų lopšelio-darželio ansamblio „Spindulėlis“ mažieji dainorėliai.
Paskutinę menų savaitės dieną darželio pedagogės vaikams suvaidino muzikinę pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.
Tradicinėje menų savaitėje „Dainuoju, piešiu, šoku, vaidinu“ vaikai patyrė gausybę teigiamų emocijų, turėjo galimybę atskleisti savo kūrybiškumą, išgirsti ir pamatyti kitus.

Muzikos mokytoja Laimutė Gronskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-14

PROJEKTAS „JUDUKAS LINKSMUOLIUKAS“ KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“

 

Valstybinėje Švietimo 2013–2022 m. strategijoje, vienas iš svarbiausių uždavinių yra saugus ir sveikas vaikas. Neabejotinai, fizinis aktyvumas, judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontaniškai pasirinktą vaiko veiklą, tiek pedagogų tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą. Pedagogai kartu su tėvais yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą. Norėdami pakeisti visuomenės požiūrį į sveikatą, pirmiausia turime mokyti vaikus rūpintis sveikata, ugdyti sveiką gyvenimo būdą, sudaryti sąlygas fiziniam aktyvumui.
Įstaigos lauko teritorijoje trūksta įrenginių ir sportinio inventoriaus aktyviam vaikų judėjimui, todėl 2019 metais susidomėjome Sporto rėmimo fondo kvietimu teikti paraiškas sporto projektams ir gauti finansavimą. Parašėme projektą „Judukas linksmuoliukas“, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Pateikėme paraišką ir gavome džiugią žinią – projektas „Judukas linsmuoliukas“ laimėtas ir bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0135, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2019 m. buvo pasirašyta sutartis projekto įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti viso skirta 4071.00 eurų iš Sporto rėmimo fondo lėšų 3786.00 ir 285.00 eurų iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Projekto „Judukas linksmuoliukas“ tikslas – turtinant įstaigos sporto inventoriaus bazę, sudaryti sąlygas vaikams aktyviai judėti, išreikšti individualumą, formuoti siekį augti sveikiems, stipriems, ištvermingiems, ugdyti bendravimo ir komandinio bendradarbiavimo įgūdžius. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ projektas bus vykdomas dvejus mokslo metus (2019–2021). Projekto metu populiarinsime dvi strateginės sporto šakos: krepšinį ir dviračių sportą. Pagal sudarytą veiklų tvarkaraštį vykdysime numatytas projekto veiklas. 2019–2020 m. m. numatėme tokias veiklas: fizinio aktyvumo valandėlės „Kamuolio valdymo technikos elementai“, popietė „Aukščiau už tėtį“, popietė „Snaiperio ranka“, sportinė pramoga „Bumbsiukas“, ir sporto šventė „Oranžinis sūkurys“.
Įsigijome dalį inventoriaus ir priemonių. Džiaugiamės galėdami pradėti įgyvendinti projektą „Judukas linksmuoliukas“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto sklaidą Aušra Sarcevičienė

..............................................................................................................................................................................................

 

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“

 

2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės Violėtos Deksnienės (Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“) pagalba. Projekte dalyvauja keturios veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis ir Kupiškio mokykla „Varpelis“. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto veiklos prasidės 2020 m. vasario mėnesį veiklą tobulinančių mokyklų komandų mokymais. Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė.
 

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-13

AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

 

Lietuva jau 29-ąjį kartą minėjo tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Pirmadienio rytą darželio bendruomenė prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Norėjome šią dieną pradėti ypač prasmingai, todėl uždegėme atminimo žvakeles ir nebylioje tamsoje žvelgėme į plevenančias liepsneles. Segėjome neužmirštuolių žiedelius ir kalbėjome apie sunkiai iškovotą laisvę. Mūsų auklėtiniams dar sunku suvokti tuos baisius įvykius, todėl nutarėme apie tai papasakoti skaitant eilėraščius, sekant pasakas, kalbantis, žiūrint filmuotą medžiagą.
Tylos minute pagerbę žuvusius, apmąstę apie šiandien turimą Laisvę, išsiaiškinę neužmirštuolės žiedelio, prisegto prie krūtinės reikšmę, skatinome vaikus pajusti dėkingumą Laisvės gynėjams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-10

SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS - GRŪDINIAI PRODUKTAI YRA SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS PAGRINDAS

 

„Zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai sausio 7–10 dienomis, priėmė iššūkį „Grūdiniai produktai yra sveikatai palankios mitybos pagrindas“ „Zuikučių“ grupės vaikai rytą pradėję grikių koše, vėliau ėmėsi tiriamosios veiklos apie grūdines kultūras ir iš jų gaunamus produktus. Vaikai smalsiai apžiūrinėjo grūdus, lygino įvairaus malimo miltus, ragavo juodą ir baltą duoną. Mediniais įrankiais mėgino malti avižų miltus iš avižų dribsnių, „virė“ avižinę košę, ją ragavo, skanavo užkąsdami duona pagardinta obuoliene. Pasak vaikų, skaniausia yra valgyti, o smagiausia tai virti.
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai ugdomosios veiklos metu vaikai prisiminė, kokias žino grūdines ir ankštines kultūras. Stebėjo ir lygino, naudodami padidinamuosius stiklus, tyrinėjo grūdų formą, dydį. Praktiniam darbui pasirinko temą – duonos įvairovė. Apžiūrėjo, ragavo, lygino baltą, juodą ir grūdėtą duoną. Diskutavo, kuri skanesnė, saldesnė. Vaikai dalyvaudami šioje veikloje, prisiminė sveiko maisto piramidę, praplėtė žinias apie grūdinių produktų naudą sveikatai, patyrė teigiamų emocijų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Sarcevičienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-08

KIEKIS IR SKONIS

 

Sausio 8 dienos rytmetį, priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupėje, apsilankė Tomo mama. Ji pasiūlė užminkyti duonai tešlą. Aptarę duonos kepimo receptą ėmėmės darbo. Skaičiavome ir matavome reikiamų produktų kiekį, mirkėme avižines kruopas ir plovėme saulėgrąžas. Švara yra būtina ruošiant sveiką ir skanų maistą. Raukėme nosį uosdami duonos raugą, stebėjomės kokia pilka tešlos spalva ir abejojome ar norėsime tos duonos paragauti. Po pietų duonos kepalėlį iškepėme ir mūsų grupėje pasklido gardžiausias kepinių kvapas. Daug išmokome ir daug ką pamatėme, bet svarbiausia, kad mokėmės kartu su Tomo mama.

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Edita Tuzikienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Jurga Simanauskienė

Fotoakimirkos >>

..............................................................................................................................................................................................

 

2020-01-06

TRYS KARALIAI

 

Švenčių šurmuliui pasibaigus, atėjo Trijų karalių šventė, metas atsisveikinti su eglutėmis. Sausio 6 dieną visi darželio vaikučiai susirinko į salę prie įrengtos prakartėlės. Jau tampa tradicija, kad kiekvienais metais žiūrime lėlių spektaklį „Pakeleiviai“. Spektaklį šiais metais parengė auklėtoja Rasa Gasiūnienė, o jai talkino auklėtoja Gražina Damošienė ir muzikos mokytoja Laimutė Gronskienė. Po spektaklio vaikai klausėsi dainelės „Trys karaliai“ ir žiūrėjo jos inscenizaciją. Šventės pabaigoje visų grupių auklėtiniai džiaugėsi Trijų karalių dovanomis.

Muzikos mokytoja Laimutė Gronskienė

Fotoakimirkos >>

 


Archyvas. 2021 m. >>

Archyvas. 2019 m. >>

Archyvas. 2018 m. >>

Archyvas. 2017 m. >>

Archyvas. 2016 m. >>

Archyvas. 2015 m. >>

Archyvas. 2014 m. >>

Archyvas. 2013 m. >>

Archyvas. 2012 m. >>

Archyvas. 2011 m. >>

Archyvas. 2010 m. >>

Į viršų á


Kupiškio vaikų lopšelis -
 darželis „Saulutė“

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 6, LT-40125 Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35 289
El. paštas
saulute.kupiskis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190041229

 

 

 

 © 2010 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Į titulinį | Kontaktai